Independent. Dynamic. Involved.
nlen

Security Awareness BAAS: Bewareness as a Service

Bewareness as a Service is de dienst die zich focust op het informatiebeveiligingsbewustzijn van uw werknemers. Centraal staat het zich bewust zijn van informatiebeveiliging en niet alleen het creëren van bewustwording. Deze Traxion dienst maakt gebruik van diverse applicaties en tooling met betrekking tot security awareness die u wellicht zelf niet of onvoldoende in huis heeft.

Wat is Security Awareness

Security awareness is de mate waarin iedere medewerker op elk niveau in de organisatie het belang en de mate van beveiliging begrijpt, zijn eigen individuele beveiligingsverantwoordelijkheden inziet en daar ook naar handelt. Om bedrijfsinformatie te beschermen worden allerlei technieken of manieren beschermd of versleuteld. De menselijke factor vormt echter het grootste risico voor de informatiebeveiliging van bedrijven.