Independent. Dynamic. Involved.
nlen

Met Ciso as a Service flexibele (be)sturing van informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging, tegenwoordig steeds vaker cyber security genoemd, is niet meer weg te denken uit organisaties. Organisaties willen en moeten vandaag de dag beschikken over voldoende kennis, capaciteit en organisatiestructuur om het brede palet aan uitdagingen aan te kunnen. Alleen een afgewogen inzet van informatiebeveiliging minimaliseert de risico’s zonder een belemmering voor het zakendoen te vormen. Centrale aansturing door een ter zake kundige CISO die in staat is in de taal van alle betrokkenen te spreken betekent de basis voor een gedegen aanpak, die door alle partijen wordt ondersteund. Er ligt een grote marktdruk op ervaren krachten, Traxion kan deze realiteit niet veranderen. Wat wij wel kunnen is de bestaande expertise zo efficiënt mogelijk inzetten. Daarvoor hebben wij de CaaS formule bedacht: CISO as a Service.

Wanneer schakelt u Traxion in?

• Uw organisatie is niet groot genoeg om fulltime een eigen, vaste CISO te hebben.

• De CISO die operationele taken weet te combineren met beleidsmatige taken is niet te vinden.

• De tijd van de Security Officer gaat in de praktijk vooral op aan het blussen van brandjes.

• Het inregelen van compliant worden aan een normenkader, zoals ISO27001, verloopt volgens een niet gecontroleerd proces.

• Het overbruggen van de communicatiekloof tussen IT en wettelijke bepalingen, vormt een moeizame uitdaging.

• U twijfelt of uw organisatie de nieuwste bedreigingen adequaat analyseert.

Caas met ervaring en ondersteunende tools

Met CaaS garandeert Traxion u van een CISO, flexibel inzetbaar op basis van een Service Level Agreement. Deze functie kan op de volgende manieren worden ingevuld:

  • Traxion medewerker;
  • kracht uit de flexibele schil van Traxion;
  • medewerker van de eindklant.

Een Traxion CISO werkt voor meer dan één klant en maakt deel uit van een poel van CISO’s, die onderling regelmatige hun kennis over het vakgebied uitwisselen. Met CaaS beschikt de CISO over kennis en tooling van Traxion en derde partijen om gestructureerd,planmatig en gecontroleerd de boven- genoemdeaspecten binnen uw organisatie in te regelen.

De ervaren CISO aan het werk

Een door Traxion CaaS geleverde CISO is een door de wol geverfde informatiebeveiliger met minimaal tien jaar relevante ervaring in het vakgebied.

• De CISO is ervaren in meerdere deelgebieden: zowel operationeel, tactisch als strategisch.

• De CISO is HBO+ of WO opgeleid en beschikt over specialistische certificeringen (CISSP, CISM, CISA, SSCP e.d.).

• De CISO is communicatief ontwikkeld, zowel schriftelijk als mondeling.

Ciso as a Service levert u de volgende voordelen op

• De CISO is onmiddellijk inzetbaar en bezit direct de juiste kennis en vaardigheden van bewezen methodes en standaarden.
• Deze persoon heeft toegang tot specialistische kennis middels het brede portfolio van Traxion.
• De CISO maakt informatiebeveiliging inzichtelijk, (be)grijpbaar – ook voor niet-specialisten – en daarmee bestuurbaar.
• Traxion zorgt voor vervanging bij ziekte, verlof of vertrek.
• De schaalbaarheid van deze functie is geborgd door de achterliggende organisatie.

Wilt u meer weten over het mogelijke takenpakket van de CaaS en onze werkwijze, download dan hier onze flyer of neem contact met ons op.

Confidental Infomation