Independent. Dynamic. Involved.
nlen

NEN 7510

Een NEN 7510 traject, ook voor uw zorgorganisatie een must? In zorginstellingen wordt veel met vertrouwelijke informatie gewerkt. Zorgdossiers waarin veel persoonlijke informatie staat moeten beschikbaar zijn bij zorgverleners. Daarnaast creëren ziekenhuizen heel veel beeldmateriaal wat getransporteerd wordt naar allerlei partijen. En natuurlijk moet binnen samenwerkingsverbanden informatie beschikbaar gesteld worden.

Cliënten vertrouwen veel informatie toe aan de zorginstelling. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid om er zorgvuldig mee om te gaan ook groter. NEN 7510 kan cliënten en partners het vertrouwen geven dat uw instelling serieus met de informatie om gaat en dat deze in vertrouwde handen is.

Specifiek voor de zorgsector verplichten onder andere de Wgbo (Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) tot een adequate beveiliging van cliëntgegevens. Ook bredere wettelijke kaders vereisen een adequate beveiliging van informatie. De Europese privacywetgeving AVG verplicht passende technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van persoonsgegevens. Door NEN 7510 als uitgangspunt te nemen kunt u voldoen aan deze wet- en regelgeving in uw zorg organisatie.

Een NEN 7510 traject kan best groot worden voor een zorgorganisatie. Door onze aanpak is het mogelijk om in heldere stappen de standaard te implementeren en eventueel te certificeren.

Onze aanpak

Traxion heeft een nuchtere no-nonsense aanpak in heldere stappen. Samen met u zal de scope bepaald worden en komen we tot een resultaat gerichte aanpak. Door een Agile Scrum aanpak worden de successen vooraf bepaald en achteraf gevierd met het team.

Het team bestaat uit materie deskundigen en begeleiden u en uw organisatie met brede kennis uit de praktijk naar het NEN 7510 certificaat.

Zichtbare resultaten

Certificering is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een verbeterde veilige omgeving. Onze risico gebaseerde aanpak laat zien dat vastgestelde risico’s gemitigeerd worden. Dit leidt tot een volwassen organisatie op het gebied van informatieveiligheid.

In onze aanpak staan zowel mensen, processen als techniek centraal (people, process, technology). Deze drie-eenheid blijft in balans tijdens het volledige traject.

Uw investering

De experts van Traxion begeleiden uw organisatie naar de NEN 7510 certificering. Om succesvol te zijn, maar ook om de resultaten te borgen, zullen uw medewerkers intensief betrokken zijn. Wij van Traxion vinden dat de verandering uit de organisatie moet komen. Daarbij nemen wij een ondersteunende, sturende en faciliterende rol in. Daar waar nodig kunnen wij uw organisatie ontlasten door taken over te nemen. Dit zal uiteraard in volledig overleg plaatsvinden.

Traxion heeft veel kennis en ervaring in huis om het project te laten slagen. Onze consultants beschikken over allerlei certificaten in informatiebeveiliging. Door een juiste mix van consultants zorgen we voor een efficiënt en effectief resultaat zodat uw partners en cliënten kunnen vertrouwen op de veiligheid van uw organisatie.

Meer weten? Onze Security specialisten nemen graag contact met u op.