Independent. Dynamic. Involved.
nlen

ABAC Attribute Based Access Control

ABAC, Attribute-based access control, is een logische toegangscontrole methode, op basis van attributen van de aanvrager, informatie, actie en context van de aanvraag. Er worden regels gemaakt met deze attributen die het toegangsbeleid van de organisatie vertegenwoordigen. Het wordt ook wel policy-based access control genoemd.  Het beleid kan elk type attributen gebruiken (gebruikersattributen, bronattributen, object, omgevingsattributen enz.). Dit model ondersteunt Booleaanse logica, waarin regels “ALS, DAN” -instructies bevatten over wie het verzoek doet, de bron en de actie. Bijvoorbeeld: ALS de aanvrager een manager is, DAN DAN lees- / schrijftoegang tot gevoelige gegevens.

Attributen

Voorbeeld attributen zijn: naam en rol, adresgegevens of bedrijfsinformatie, lees en schrijfrechten en de geografische locatie of tijd

Voordelen ABAC

Het voordeel van ABAC is het reguleren van real-time toegang tot alle informatie binnen een organisatie, voor elke type aanvraag. Je hoeft hiervoor geen grootschalig administratief model in te richten.

ABAC beveiliging

ABAC levert de onmisbare middelen om beveiliging om te laten gaan met Wie, Wat, Wanneer, Waar, Waarom en Waarmee.

ABAC voor uw organisatie?

Traxion ziet ABAC als het vervolg op Role Based Access Control (RBAC). Wanneer u meer wilt weten over Attribute Based Access Control, de voor- en nadelen, de toepassing ervan, neem dan contact met ons op.

Confidental Infomation