Independent. Dynamic. Involved.
nlen

Access Control

Access Control (ook wel afgekort tot ACL) omvat het controleren van de toegang tot ruimtes, systemen, processen en/of informatie. De toegangscontrole gebeurt aan de hand van een autorisatiemodel of een combinatie van autorisatiemodellen.

Autorisatie vindt vaak plaats aan de hand van een van de volgende modellen:

Bij Risk-based authenticatie worden karakteristieken in kaart gebracht en gewogen waarmee bepaald wordt welke authenticatiemiddelen er minimaal nodig zijn voordat een gebruiker toegang krijgt tot de gewenste informatie.

Attribute Based Access Control (ABAC) is een logische toegangscontrolemethode, op basis van attributen van de aanvrager, informatie, actie en context van de aanvraag.

Role Based Access Control (RBAC) is een toegangscontrolemethode op basis van de rol van de aanvrager.

Vaak wordt een combinatie van verschillende authorisatiemodellen gebruikt. Lees meer in de diverse blogs over toegangscontrole.

Confidental Infomation