Independent. Dynamic. Involved.
nlen

Multi factor authenticatie

Two factor (2fa) of multi factor authenticatie wordt binnen veel organisaties ingezet. Vaak als een authenticatiemiddel boven op een wachtwoord authenticatie. Ontwikkelingen hierin gaan door, zowel functioneel als vanuit een een risico appetijt. Functioneel waar gebruikersgemak moet worden verbeterd, vanuit risico waar het wachtwoord of een authenticatiefactor zoals SMS zijn langste tijd heeft gehad.

Met ontwikkelingen zoals FIDO2 U2F wordt het mogelijk om eenvoudig en op een standaard manier hardwarematige multi factor authenticatiemiddelen te gebruiken zoals de Yibikey. Ook Windows Hello for business zorgt voor nieuwe mogelijkheden die het met name de gebruiker gemakkelijker maken.

Toekomst?

Lees meer over de toekomstontwikkelingen in de blogs.

Continue authenticatie?

Door gedragsanalyse wordt continue authenticatie mogelijk. Hierbij wordt op basis van machine learning en artificiële intelligentie bepaald of een gebruiker echt de gebruiker is.

Meer weten over uw mogelijkheden voor multi factor authenticatie?

Confidental Infomation