Independent. Dynamic. Involved.
nlen

Single Sign On

Het gevolg van een goede access control implementatie is SSO (Single sign on) of eenmalige login. SSO geeft dan ook eindgebruikersgemak. De implementatie van SSO is vaak geen sinecure. Met name door de diversiteit aan applicaties en systemen is het realiseren van SSO een specialistische activiteit. Standaardisatie op en toepassing van technologie als SAML, Kerberos, OpenID-Connect en/of OAUTH 2.0 maken SSO mogelijk. In de gevallen dat standaardiseren niet mogelijk is zijn specifieke technologieën beschikbaar die een SSO simuleren. Traxion helpt u hiermee graag verder.

Single sign on

Het principe van Single sign-on (SSO) is één authenticatie voor verschillende systemen. Een gebruiker hoeft zich met SSO slechts één keer aan te melden. Vervolgens worden zijn inloggegevens automatisch aangeboden bij de applicaties die daarom vragen. SSO wordt in veel organisaties met succes toegepast.

Enterprise Single sign on

Grote bedrijven zien de voordelen van Single sign-on en daar speelt enterprise Single sign-on (ESSO) een steeds belangrijkere rol. Met deze uitgebreide SSO-toepassing krijgt de gebruiker door één keer inloggen toegang tot alle systemen van de organisatie – inclusief webomgeving en cloudtoepassingen.

Risico Single sign on

Op het gebied van gebruiksgemak biedt SSO voordelen, maar mede door het grote bereik vormt het meteen ook een zwakke schakel. Daarom wordt bij veel SSO-projecten gebruik gemaakt van sterke authenticatie, bijvoorbeeld met tokens.

Single sign on voor uw organisatie?

Wanneer u meer wilt weten over enterprise-, web- en/of mobile SSO neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met de juiste argumenten verder op weg.

Confidental Infomation