Evaluatie Traxion Consultant

    Volgens de bij de opdrachtgever geldende normen. Gebaseerd op overeengekomen afspraken. Denk hierbij aan gebruik van standaarden, procedures en methodieken of hergebruik van eerdere inspanningen bij terugkerende werkzaamheden. Denk hierbij aan mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en het vermogen om zich gemakkelijk in een gezelschap te mengen. Denk hierbij aan het nakomen van afspraken, effectief doelen en prioriteiten vaststellen en aangeven welke acties, tijd en middelen nodig zijn om doelen te bereiken. Werkt de consultant gestructureerd en bewaart hij/zij het overzicht? Levert hij/zij bijdragen aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking niet direct in het persoonlijk belang van de medewerker is? Denk hierbij aan richting en sturing geven aan een groep om een beoogd doel te bereiken. Denk hierbij aan het vermogen om met oorspronkelijke oplossingen te komen voor problemen die verband houden met de functie. Kan hij/zij een probleem, situatie of een proces ontleden in onderdelen en begrijpt hij/zij de oorzaken en herkomst ervan? Signaleert hij/zij kansen en handelt hij/zij ernaar?
    Confidental Infomation