Evaluatie Traxion Engineer

  Naam Engineer*


  Beoordelaar*


  Rol van de beoordelaar*


  E-mailadres van de beoordelaar*


  Bedrijfsnaam beoordelaar*


  Afdeling van beoordelaar*


  Periode*


  1: Wat vindt u van de kwaliteit van het verrichte werk?
  Volgens de bij de opdrachtgever geldende normen.  2: Wat vindt u van de realisatie van de planning?
  Gebaseerd op overeengekomen afspraken.  3: Wat vindt u van de mate van efficiëntie?
  Denk hierbij aan het gebruik van standaarden, procedures en methodieken. Hergebruik van eerdere inspanningen bij terugkerende werkzaamheden.  4: Hoe zou u de communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden beoordelen?
  Denk hierbij aan mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en het vermogen om zich gemakkelijk in een gezelschap te mengen.  5: Hoe omschrijft u de vaardigheden van de engineer omtrent plannen en organiseren?
  Denk hierbij aan het nakomen van afspraken, effectief doelen en prioriteiten vaststellen en aangeven welke acties, tijd en middelen nodig zijn om doelen te bereiken. Werkt hij/zij gestructureerd en bewaart hij/zij het overzicht?  6: Hoe beoordelt u de samenwerking met de engineer?
  Kan hij/zij bijdragen aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking niet direct in het persoonlijk belang van de medewerker is?  7: Laat de engineer leiderschap zien?
  Denk hierbij aan richting en sturing geven aan een groep om een beoogd doel te bereiken.  8: Hoe beoordeelt u de creativiteit en het oplossend vermogen van de engineer?
  Heeft hij/zij het vermogen om met originele oplossingen te komen voor problemen die verband houden met de functie? Kan hij/zij een probleem, situatie of een proces ontleden in onderdelen en begrijpt hij/zij de oorzaken en herkomst ervan?  9: Toont de engineer initiatief?
  Is hij/zij in staat kansen te signaleren en er naar te handelen?  10: Kunt u aangeven wat de sterke punten van de engineer zijn?  11: Welke mogelijkheden tot verbetering en/of persoonlijke groei ziet u?  12: Welke zaken zou u de engineer nog willen meegeven? (Optioneel)  Confidental Infomation