Independent. Dynamic. Involved.
nlen

Access Control Services

Access Control Services omvat het controleren van de toegang tot ruimtes, systemen, processen en/of informatie. De toegangscontrole gebeurt aan de hand van een autorisatiemodel of een combinatie van autorisatiemodellen.

Traxion Security Solutions – Access Control Services geeft meer informatie over de volgende diensten:

  • Single Sign On

Het principe van single sign-on (SSO) is één authenticatie voor verschillende systemen. Een gebruiker hoeft zich met SSO slechts één keer aan te melden.

  • Risk-based authenticatie

Bij Risk-based authenticatie worden karakteristieken in kaart gebracht en gewogen waarmee bepaald wordt welke authenticatiemiddelen er minimaal nodig zijn voordat een gebruiker toegang krijgt tot de gewenste informatie.

  • Attribute Based Access Control

Attribute Based Access Control (ABAC) is een logische toegangscontrole methode, op basis van attributen van de aanvrager, informatie, actie en context van de aanvraag.

  • Web Access Management

Web Access Management is een architectuur concept en technologie stack waardoor web applicaties instaat zijn om authenticatie en autorisatie vragen buiten de applicatie te laten beantwoorden.

  • Public Key Infrastructure – Key Management Systems

Onderdeel van een Enterprise Key Management System kan de opzet zijn van een sterke interne PKI (Public Key Infrastructure) voorziening en automatisering van de certificaat provisioning, omdat zwakke sleutels en sleutelbeheer de sterkte van de beveiligingsmiddelen die ervan gebruik maken in hoge mate bepalen.