Independent. Dynamic. Involved.
nlen

Data Leak Prevention

Informatie is voor elke organisatie een onmisbaar productiemiddel. Om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen moeten we zuinig zijn op alle informatie die in een organisatie aanwezig is. De tendens heden ten dage is dat er via allerlei wegen informatie verloren gaat door toedoen van onbewuste acties of door bewuste pogingen van derden.

Data Leak Prevention (DLP) technologie helpt de organisatie om uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie binnen de bedrijfsgrenzen te houden en (on)bewust informatieverlies te beperken. Met DLP technologie bent u in staat om uw informatiedocumenten te controleren en te kenmerken op bepaalde inhoud (bijvoorbeeld burgerservicenummer) en vervolgens regels af te dwingen.

DLP voor uw organisatie?

DLP is uiteindelijk een organisatiebrede technologie die ingebed wordt in de reeds aanwezige (beveiligings-) middelen, van netwerkswitch tot firewall. Het is een zeer krachtig middel dat bijvoorbeeld geïntegreerd met federatief IRM tot een hoog beveiligingsniveau in complexe ketenorganisaties leidt. DLP is geen simpel doosje dat neergezet wordt, maar als DLP goed ingepast wordt in het geheel van beveiligingstechnologie, dan is het een onmisbare schakel.

Wilt u meer informatie over Data Leak Protection, neem dan contact met ons op. Wij delen graag onze visie en ervaring rondom dit dataverliesvraagstuk.