Bring your own device

Breng en kies uw eigen apparaat. Dat klinkt heel leuk voor gebruikers, maar kan al snel een totale nachtmerrie worden voor de beheer- en beveiligingsorganisatie.

Bring your own device

Over dit onderwerp is al veel geschreven, veelal vanuit management- en kostenperspectief. Het wordt veel minder vaak benaderd vanuit een beveiligingsoogpunt: ‘hoe beveiligen we onze assets adequaat als we Bring Your Own Device (BYOD) introduceren?’ In dit whitepaper wordt vooral ingegaan op de beveiligingsaspecten.

Download het whitepaper

Wil je meer weten?

Wil je meer weten?

Neem contact op
Confidental Infomation