Evaluatie Traxion HR en Recruitment

  Naam medewerker*


  Functie van de medewerker


  Beoordelaar*


  Functie van de beoordelaar*


  E-mailadres van de beoordelaar*


  Datum (MM-DD-JJJJ)*


  1: Wat vindt u van de kwaliteit van het verrichte werk?
  Volgens de bij de opdrachtgever geldende normen.  2: Wat vindt u van de resultaatgerichtheid van de medewerker?
  Denk hierbij aan het behalen van de doelstellingen, gebaseerd op overeengekomen afspraken.  3: Hoe beoordeelt u het doorzettingsvermogen van de medewerker?
  Denk aan het halen van targets, een stap extra zetten.  4: Hoe zou u de communicatieve vaardigheden van de medewerker beoordelen?
  Denk hierbij aan mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden maar ook de luistervaardigheden.  5: Hoe zou u de sociale vaardigheden en netwerk skills van deze medewerker omschrijven?
  Denk hierbij aan het mengen in een gezelschap, open houding en uitstraling, de juiste contacten weten te leggen.  6: Hoe zou u de vaardigheden beïnvloeden en overtuigen omschrijven van deze medewerker?
  Zowel richting sollicitanten, management, directie en buiten de organisatie.  7: Hoe beoordeelt u de klantgerichtheid van de medewerker?
  Bijvoorbeeld richting management, directie, medewerkers of buiten de organisatie.  8: Hoe omschrijft u de vaardigheden van de medewerker omtrent plannen en organiseren?
  Denk hierbij aan het maken van afspraken, effectief doelen en prioriteiten vaststellen en aangeven welke acties, tijd en middelen nodig zijn om doelen te bereiken. Werkt de medewerker gestructureerd en bewaart hij/zij het overzicht?  9: Hoe beoordeelt u de samenwerking met de medewerker?
  Levert hij/zij bijdragen aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking niet direct in het persoonlijk belang van de medewerker is?  10: Hoe beoordeelt u de zelfstandigheid van de medewerker?
  Kan hij/zij zelfstandig de juiste acties uitzetten om een beoogd doel te bereiken?  11: Hoe beoordeelt u de creativiteit van de medewerker?
  Denk aan creatieve uitingen, originele ideeën, wervingscampagnes.  12: Toont de medewerker initiatief?
  Kan hij/zij kansen signaleren en ernaar handelen? Zowel intern als extern.  13: Hoe zou u de flexibiliteit van de medewerker omschrijven?
  Aanpassend vermogen van de medewerker, snel weten te schakelen bij verandering, inzetbaarheid.  14: Benoem de sterke punten van de medewerker.  15: Heeft u verbeterpunten voor de medewerker?  16: Optioneel
  Welke zaken zou u de medewerker nog mee willen geven?  Confidental Infomation