Evaluatie Traxion Staf

  Naam medewerker*


  Functie van de medewerker


  Beoordelaar*


  Functie van de beoordelaar*


  E-mailadres van de beoordelaar*


  Datum (MM-DD-JJJJ)*


  1: Wat vindt u van de kwaliteit van het verrichte werk?
  Volgens de bij de opdrachtgever geldende normen.  2: Wat vindt u van de realisatie van de planning?
  Gebaseerd op overeengekomen afspraken.  3: Wat vindt u van de mate van efficiëntie?
  Denk hierbij aan het gebruik van standaarden, procedures en methodieken. Hergebruik van eerdere inspanningen bij terugkerende werkzaamheden.  4: Hoe zou u de communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden van de medewerker beoordelen?
  Denk hierbij aan mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en het vermogen om zich gemakkelijk in een gezelschap te mengen.  5: Hoe omschrijft u de vaardigheden van de medewerker omtrent plannen en organiseren?
  Denk hierbij aan het maken van afspraken, effectief doelen en prioriteiten vaststellen en aangeven welke acties, tijd en middelen nodig zijn om doelen te bereiken. Werkt hij/zij gestructureerd en bewaart hij/zij het overzicht?  6: Hoe beoordeelt u de samenwerking met de medewerker?
  Levert hij/zij bijdragen aan een gezamenlijk resultaat ook wanneer de samenwerking niet direct in het persoonlijk belang van de medewerker is?  7: Laat de medewerker leiderschap zien?
  Kan hij/zij richting en sturing geven aan een groep om een beoogd doel te bereiken?  8: Hoe beoordeelt u de creativiteit en het oplossend vermogen van de medewerker?  9: Toont de medewerker initiatief?
  Kan hij/zij kansen signaleren en ernaar handelen?  10: Kunt u de sterke punten van de medewerker benoemen?  11: Heeft u verbeterpunten voor de medewerker?  12: Optioneel
  Welke zaken zou u de medewerker nog mee willen geven?  Confidental Infomation