nlen

Business focus

Traxion security advisory – business focus geeft meer informatie over de volgende onderwerpen:

  • Bedrijfsinformatie beveiligen

Door toenemende regeldruk, zoals de aankomende Europese Data Protectie en meldplicht datalekken, moet elke organisatie in staat zijn om inzicht te hebben in de informatie en waar deze zich bevindt. Door een integrale aanpak van Traxion is uw organisatie in staat om uiteindelijk de controle en beveiliging van de informatie te sturen en te rapporteren.

  • Security Bestuurbaar

Security is een veelkoppig monster waarbij de grootste uitdaging is in de verschillende deelgebieden de juiste zaken aan te pakken. Het besturen van security vraagt om een helicoptervisie op de bedrijfsvoering, de risico’s en de veelheid van al dan niet verplichte maatregelen.

  • Identity and Access Management in de regie organisatie

Bij elk Identity and Access Management (IAM) model is het line management verantwoordelijk voor wie toegang heeft. Zij is immers verantwoordelijk voor haar mensen en weet welke taken deze mensen moeten uitvoeren.

  • Veilig delen van informatie

Organisaties zijn niet in staat om te sturen op het risico van dataverlies door het toenemende gebruik van publieke opslag met file sharing systemen. Traxion kan u helpen om uw informatie beveiliging te verbeteren waarbij gebruikers vrij zijn om een file-sharing voorziening naar keuze te gebruiken.