nlen

Bedrijfsinformatie beveiligen

Kijkend naar de toenemende regeldruk, zoals de aankomende Europese Data Protectie wetgeving en meldplicht data lekken, geldt dat elke organisatie in staat moet zijn te sturen op voldoende beveiliging van persoonsgegevens. De integrale aanpak van Traxion kan uw organisatie helpen om inzicht te krijgen in de opslag van data en in uw bedrijfsinformatie, het beveiligen van uw informatie en om besturing en controle te krijgen over uw informatie. Het doel hiervan is het reduceren van informatiebeveiligingsrisico’s.

Risico's

Het risico op boetes door de toezichthouder wordt alleen maar groter naarmate er geen actie ondernomen wordt, de toezichthouder of auditor komt immers periodiek langs. Daarnaast is er altijd risico dat hackers actief zijn.

Inzicht in opslag van data

Elke organisatie moet inzicht hebben in de informatie en waar deze zich bevindt om te kunnen weten wanneer data lekt en dit te kunnen gaan melden.

Inzicht in bedrijfsinformatie

Inzicht in de bedrijfsinformatie is noodzakelijk. Allereerst moet bekend zijn om welke informatie het gaat en de hoeveelheid er van. Daarna is het raadzaam om de informatie te reduceren en te minimaliseren zodat alleen de actuele informatie overblijft.

Beveiligen van informatie

Uiteindelijk dient tegen een redelijke investering de overgebleven informatie beveiligd te worden. Grip op de bedrijfsinformatie om het risico van het niet kunnen voldoen aan (aankomende) privacy wetgeving en meldplicht, is van levensbelang.

Integrale aanpak Traxion

Door een integrale aanpak van Traxion bent u in staat om uiteindelijk de controle en beveiliging van de informatie te sturen en te rapporteren.

Besturing en controle

Er zijn talloze oplossingen voorhanden om in beveiligingsmaatregelen te voorzien, het meest belangrijke is juist deze besturing en controle. Het leveren van strategische, richtinggevende aandachtspunten is een specialisatie in de Traxion dienstverlening.

Bedrijfsinformatie beveiligen voor uw organisatie?

Wanneer u meer wilt weten over de wijze waarop Traxion uw organisatie kan helpen met het beveiligen van bedrijfsinformatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met de juiste argumenten op weg.