Bedrijfsinformatie beveiligen

Kijkend naar de toenemende regeldruk zoals de aankomende Europese Data Protectie wetgeving en meldplicht data lekken, geldt dat elke organisatie in staat moeten zijn te sturen op voldoende beveiliging van persoonsgegevens. Het risico op boetes door de toezichthouder wordt alleen maar groter naarmate er geen actie ondernomen wordt, de toezichthouder of auditor komt immers periodiek langs. Daarnaast  is er altijd risico dat hackers actief zijn. Elke organisatie moet inzicht hebben in de informatie en waar deze zich bevindt om te kunnen weten wanneer data lekt en dit te kunnen gaan melden.

Inzicht in de bedrijfsinformatie is dus noodzakelijk. Allereerst moet bekend zijn om welke informatie het gaat en de hoeveelheid er van. Daarna is het raadzaam om de informatie te reduceren en te minimaliseren zodat alleen de actuele informatie overblijft. Uiteindelijk dient tegen een redelijke investering de overgebleven informatie beveiligd te worden. Grip op de bedrijfsinformatie om het risico van het niet kunnen voldoen aan (aankomende) privacy wetgeving en meldplicht, is van levensbelang.

Door een integrale aanpak van Traxion bent u in staat om uiteindelijk de controle en beveiliging van de informatie te sturen en te rapporteren. Er zijn talloze oplossingen voorhanden om in beveiligingsmaatregelen te voorzien, het meest belangrijke is juist deze besturing en controle. Het leveren van strategische, richtinggevende aandachtspunten is een specialisatie in de Traxion dienstverlening.