nlen

Identity and Access Management strategie en aanpak

Traxion ondersteunt op strategisch en tactisch niveau organisaties die zich afvragen of en op welke wijze Identity en Access Management een oplossing is voor hun specifieke probleem. Wij adviseren bij visieontwikkeling, besluitvorming en toepassing van Identity en Access Management oplossingen en bieden een aantal praktische instrumenten die tijdens de initiatie, discovery en executie fase van een Identity en Access Management en/of Governance implementatie worden gebruikt.

De onderstaande fases worden gehanteerd bij Identity and Access Management:

Initiatie fase

Gedurende de initiatie fase wordt de visie en strategie, het waarom moeten we IAM doen, beantwoord. Ter voorbereiding van de discovery fase wordt een volwassenheid assessment –waar staat de organisatie- en een stakeholder analyse –wie in de organisatie heeft wat met IAM te maken- uitgevoerd.

In deze fase wordt verder ingegaan op de IAM Blueprint.

Discovery fase

De discovery fase geeft duidelijkheid over de behoefte, het wat, en de haalbaarheid van de behoefte over de 5 pijlers: organisatie, governance, proces, informatie en technologie.

In deze fase wordt verder ingegaan op de IAM Business Case en de IAM Roadmap.

Implementatie fase

In de implementatie fase worden de werkelijke implementatie activiteiten uitgevoerd. Daarbij wordt de scope rondom het wat, wie, welke organisatieonderdelen, personen en systemen uit de discovery fase meegenomen.

In deze fase wordt verder ingegaan op Data Quality Assurance, RBAC Role Mining en Inrichting beheer.

Continuerende fase

Als laatste fase heeft Traxion na implementatie een aantal diensten ontwikkeld die inzicht geven in de maturiteit van de IAM processen in uw organisatie. Dit geeft duidelijk inzicht voor besluitvorming hoe verder te gaan met uw IAM oplossing.

In deze fase wordt verder ingegaan op het IAM Audit/IAM ist-assessment.

Identity and Access Management bij uw organisatie?

Wilt u meer weten over onze Identity and Access Management strategie en aanpak, het beheer van Identity and Access Management en/of de implementatie van Identity and Access Management bij uw organisatie? Neem dan contact met ons op of download voor meer informatie hier de brochure.