Identity en Access Management strategie en aanpak

Traxion ondersteunt op strategisch en tactisch niveau organisaties die zich afvragen of en hoe Identity en/of Access Management een oplossing is voor hun specifieke probleem. Wij adviseren bij visieontwikkeling, besluitvorming en toepassing van Identity en Access Management oplossingen en bieden een aantal praktische instrumenten die tijdens de initiatie, discovery en executie fase van een Identity en Access Management en/of Governance implementatie worden gebruikt:

Initiatie fase: IAM Blueprint
Gedurende de initiatie fase wordt de visie en strategie, het waarom moeten we IAM doen, beantwoord. Ter voorbereiding van de discovery fase wordt een volwassenheid assessment –waar staat de organisatie- en een stakeholder analyse –wie in de organisatie heeft wat met IAM te maken- uitgevoerd.

IAM Blueprint: biedt inzicht in de behoefte aan Identity en Access Management en Identity en Access Governance en geeft daarmee handvatten voor besluitvorming, voor én tijdens implementatie.
Download hier de brochure.

Discovery fase: IAM Business Case en IAM Roadmap
De discovery fase geeft duidelijkheid over de behoefte, het wat, en de haalbaarheid van de behoefte over de 5 pijlers: organisatie, governance, proces, informatie en technologie.

IAM Business Case: Biedt inzicht in de kosten en baten van een Identity en Access Management en Identity en Access Governance oplossing, inclusief risico’s, aannames en alternatieven.
Download hier de brochure

IAM Roadmap: Geeft aan op welk moment welke implementatiestap moet worden uitgevoerd en aan welke voorwaarden dan moet zijn voldaan.
Download hier de brochure

Implementatie fase: Data Quality Assurance, RBAC Role Mining en Inrichting Beheer
In de implementatie fase worden de werkelijke implementatie activiteiten uitgevoerd. Daarbij wordt de scope rondom het wat, wie, welke organisatieonderdelen, personen en systemen uit de discovery fase meegenomen.

Data Quality Assurance: Verbetert de datakwaliteit door analyse en opschoning, waardoor processen en systemen optimaal functioneren.
Download hier de brochure

RBAC Role Mining: Ondersteunt organisaties met role based access control bij het inventariseren en vastleggen van de verschillende rollen. Download hier de brochure

Inrichting Identity en/of Access Management beheer: Het integreren van een Identity en/of Access Management oplossing in een bestaande beheerorganisatie vraagt om een zorgvuldige benadering, juist door de veelheid van veranderingen. Ondersteuning door een ervaren partner helpt bij het laten landen van de voorziening in de beheerorganisatie. Door gebruik te maken van standaard methodieken gecombineerd met een pragmatische en logische aanpak zorgt Traxion voor een soepele integratie van een Identity en/of Access Management oplossing in uw bestaande beheeromgeving.

Continuerende fase: IAM Audit/IAM ist assessment
Als laatste fase heeft Traxion na implementatie een aantal diensten ontwikkeld die inzicht geven in de maturiteit van de IAM processen in uw organisatie. Dit geeft duidelijk inzicht voor besluitvorming hoe verder te gaan met uw IAM oplossing.

IAM Audit / IAM ist-assessment: Geeft onafhankelijke feedback over de kwaliteit van een Identity en Access Management oplossing.
Download hier de brochure