Managed security: Evenwicht vinden in budget, strategie en functionaliteit

Information Security is niet meer weg te denken uit de lijst van prioriteiten van de CIO. De meeste aandacht in deze prioriteiten gaat echter vaak naar het oplossen van operationele zaken. Het is belangrijk voor het Management om een goed evenwicht te vinden tussen de visie en strategie op lange termijn – in het bijzonder rond Information Security – en de vragen die vanuit de business op korte termijn dienen te worden beantwoord. De druk op het budget, resources en middelen neemt hierdoor alleen maar toe.

Het uitbesteden van Information Security, in de vorm van een Managed Security Service, biedt hier een uitweg. Managed Security Services biedt een onderneming de gelegenheid om op korte termijn aan de verwachtingen van de business te voldoen, de focus te houden op Security en tevens de totale kost te spreiden over meerdere jaren. Hierdoor verschuift de klemtoon van CAPEX naar OPEX. Het directe effect is een kortere doorlooptijd om een oplossing te integreren; de eindgebruiker ervaart de voordelen hiervan vrijwel onmiddellijk. De oplossingen zijn schaalbaar in functie van de groei van de organisatie en uitbreidingen kunnen eenvoudig worden toegevoegd. Er hoeft tevens geen verdere aandacht te gaan naar het beheer van hardware, licenties en upgrades.

Traxion is sinds jaren marktleider in de Benelux op het vlak van Information Security. Naar aanleiding van de evoluties in de markt heeft Traxion in nauwe samenwerking met haar klanten sinds geruime tijd vorm gegeven aan een uniek Managed Security Service concept. Binnen dit concept kunnen alle elementen rond Information Security aan bod komen. Denk hierbij aan Identity en Access Management, Authentication, Authorization, Security as a Service, …

Uw vraag of probleem is onze uitdaging!