nlen

Secure cloud services

Steeds meer IT diensten worden rechtstreeks door de business in de cloud aangeschaft. De IT organisatie wordt overgeslagen met alle gevolgen van dien: het security beleid wordt niet nageleefd, er is een slechte of geen integratie met bestaande bedrijfsapplicaties en informatie en er is geen onderhoud. Met Web Access Management is het mogelijk een uniforme manier te regelen om snel, veilig en flexibel clouddiensten te koppelen waarbij IT in control is en de gebruikerservaring voor de business optimaal.

Gevaar clouddiensten

Naast kostenbesparing is het voordeel van clouddiensten dat deze buiten het bedrijfsnetwerk, vanaf elke locatie bereikbaar zijn. Dit is ideaal voor de remote medewerker die graag op zijn eigen device wil werken. Hierin schuilt juist ook het gevaar, want als eigen medewerkers eenvoudig bij (gevoelige) informatie kunnen komen, dan kunnen onbevoegden dat ook.

Secure Cloud

Het is noodzakelijk om bij het afnemen van een nieuwe dienst goed te onderzoeken welke informatie er wordt opgeslagen en hoe deze informatie correct beveiligd kan worden. Is de informatie confidentieel, persoonlijk of bedrijfskritisch en geheim? Mag de informatie overal worden ingezien en alleen bewerkt vanaf een vertrouwde locatie? Wie mogen er toegang tot de informatie hebben en hoe authentiseren deze personen zich? Een combinatie van deze variabelen geven de uitkomst of een gebruiker toegang krijgt of niet.

Cloud Access Control

Door een centrale Access Control dienst in de IT infrastructuur te introduceren, is IT in staat om de business behoefte voor goedkopere cloud diensten te faciliteren en tegelijk in control te zijn over de beveiliging van de diensten. Web Access Management zorgt tevens voor een verbeterde gebruikerservaring door Single-Sign-On en een eenvoudige uitbreiding van de gebruikerspopulatie met partners of externen aan te gaan.

Wilt u meer weten over de Traxion Secure Cloud Services? Lees de whitepaper WAM of ABAC en maak een afspraak om samen te bekijken hoe Traxion uw organisatie kan uitbreiden met een nieuwe Cloud Access Control dienst.