Independant. Dynamic. Involved.
nlen

Security bestuurbaar

Security is een veelkoppig monster waarbij de grootste uitdaging is in de verschillende deelgebieden de juiste zaken aan te pakken. Het is onmogelijk en onbetaalbaar om het beste jongetje van de klas te zijn op de vele onderwerpen. Dat is echter wel wat de security mensen en de IT mensen willen. Het management moet daarom zélf scherp kunnen sturen om het overzicht van de Security te houden.

Security issues

Hoe zit het met de Security Alignment en de Governance? Wat staat er op het security dashboard? Meten we de goede zaken? Zijn onze mensen wel zo goed als we zelf denken?

Dit zijn vragen waar veel organisaties mee worstelen.

Besturen van beveiliging

Het besturen van beveiliging is een kwestie van balans die vraagt om een helicopterview op de bedrijfsvoering, de risico’s en de veelheid van al dan niet verplichte maatregelen.

Situational Awareness

Deze helicopterview van het management wordt Situational Awareness genoemd: goed voorbereid zijn, weten wat er op je af komt en wat je er wel en wat je er niet aan kunt of moet doen.

Gestructureerde aanpak

Alleen een hoge mate van Situational Awareness kan leiden tot een gestructureerde en samenhangende aanpak van al die verschillende beveiligingszaken. Het managen van Security is immers veel meer dan alleen het besturen van een verzameling specialisten.

Creëren van inzicht

De Traxion aanpak van informatiebeveiliging begint met het creëren van een goed inzicht van alle maatregelen en voorzieningen aan de ene kant en het in kaart brengen van alle bedreigingen en risico’s aan de andere kant.

Security vertaling

Het vertalen van alle technische details naar begrijpelijke taal is daarbij een onmisbare schakel. Zodra de organisatie weet hoe zij ervoor staat is het mogelijk de beveiliging in te richten als een voorspelbaarder geheel dat zichzelf zonder dagelijkse bijsturing kan handhaven.

Security bestuurbaar maken voor uw organisatie?

Wanneer u meer wilt weten over de wijze waarop uw organisatie security bestuurbaar kan maken, hoe beveiliging binnen uw organisatie ingericht kan worden en hoe uw organisatie er voor staat op gebied van security, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag op de juiste weg.