Independant. Dynamic. Involved.
nlen

Bewareness

Bewareness – een samentrekking tussen beware en awareness –  is Traxion’s innovatieve insteek voor het security awareness programma. Security awareness verspreidt kennis en bewustzijn over veilig handelen op creatieve wijze en verhoogt daarmee het veiligheidsniveau binnen de organisatie. Het kerndoel is om gewenste gedragsveranderingen te verwezenlijken waarin de identificatie, detectie en correctie van risico’s voorop staat. Een investering in het creëren, meten van en het veranderen van security awareness kan de mens tot de sterkste schakel maken in het samenspel van mens, bedrijfsprocessen en techniek binnen uw organisatie. De invulling van Bewareness kan aanvullend zijn aan uw bestaande programma evenals een op zichzelf staande BaaS dienst, Bewareness as a Service.

Behoeften van de organisatie

• Verhogen bewustzijn & kennisniveau afgestemd op organisatiedelen door middel van training.

• Impactanalyse van gevolgen dreigingen en kwetsbaarheden.

• Vergroting adoptie en zichtbaarheid veiligheidsbeleid.

• Managementbesluiten op risk management en compliance gebied informeren.

• Teambinding en proactieve bedrijfscultuur op veiligheidsvlak.

Doelgroepen met doelstellingen

De eindgebruiker
Activeren tot herkennen- en melding maken van incidenten en mogelijke kwetsbaarheden. In het stappenplan is bewustwording een leerproces van persoonlijke ontwikkeling. Traxion werkt volgens het model van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam.

De IT-medewerker
Activeren tot bijdragen aan security waarin preventie, detectie en correctieve middelen bekend, gedeeld en gebruikt worden om security incidenten en afwijkingen op te lossen.

Het Management
Keuzebewust maken van impact van security besluitvorming op bedrijfsvoering.

Nut en noodzaak

Het informeren en betrekken van iedereen in de organisatie wordt steeds meer noodzaak. Meerdere wet- en regelgevingen vereisen een security awareness programma. Onze Bewareness campagnes combineren de producten en diensten gedurende een gewenste periode om optimaal meetbare vooruitgang en gedragsverandering te realiseren.

Top 5 menselijk falen

  1. werknemer voelt geen verantwoordelijkheid
  2. klikken op phishingmail
  3. makkelijk wachtwoordgebruik
  4. onbeheerd achterlaten van apparatuur en werkplekken
  5. niet maken (en testen) van back-ups

kwartetspel

Om u een idee te geven wat er mogelijk is op het gebied van security awareness programma’s heeft Traxion het Security kwartetspel ontwikkeld. Op deze manier kunnen uw medewerkers op een leuke manier hun kennis vergroten.

Wilt u ook een kwartetspel ontvangen, vermeld dit op het contactformulier.

Bewustwordingsniveau binnen uw organisatie verhogen?

Tijd voor actie! Traxion’s innovatieve insteek op gebied van Security Awareness kan uw organisatie helpen met het verhogen van het bewustwordingsniveau van medewerkers. Met ons security awareness programma wordt gedragsverandering binnen uw organisatie gerealiseerd. Wij zetten het security awareness traject indien gewenst geheel voor u op en ook tevens in werking om risico’s die u op het gebied van informatiebeveiliging loopt te reduceren.

Benieuwd hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem contact op met Traxion voor vragen en meer details over Bewareness producten en diensten. Wij zijn u graag van dienst met onze kennis en expertise.