Independent. Dynamic. Involved.
nlen

De AVG/GDPR Assessment  van Traxion biedt u een duidelijk overzicht van de onderwerpen die uw organisatie volgens de nieuwe wet nog moet inregelen. Voorbeelden hiervan zijn het inzichtelijk hebben van de persoonsgegevens die uw organisatie verzamelt en verwerkt, een proces voor het melden van datalekken, het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG)/ Privacy officier (PO) en het creëren van privacy bewustzijn bij management en gebruikers.

Onze integrale GDPR / AVG diensten/services zijn er op gericht uw informatie en de omgang met persoonsgegevens optimaal te beveiligen over de as van mensen, processen en technologie. Door onze jarenlange ervaring op gebied van IAM kunnen we de consequenties van de GPDR/AVG gemakkelijk uitleggen. Zie de factsheet AVG Onze ervaring is dat met onze diensten de controle, flexibiliteit en efficiency over informatiebeveiliging  voor uw organisatie wordt vergroot.

GDPR as a Service (GaaS)
Met een abonnement op de GDPR as a Service ondersteunt Traxion bedrijven doorlopend in het veilig omgaan met persoonsgegevens en het compliant zijn aan wet en regelgeving. Hierin ontzorgen we uw organisatie door o.a.het periodieke compliance controles, advies geven bij voorgenomen mutaties in medewerkers, processen en technologie die invloed op de verwerking van  persoonsgegevens hebben, tools die u helpen bij het samenstellen van crisisteam en het afhandelen van een datalek, het uitvoeren van wettelijke procedures behorende bij verzoeken van bij u geregistreerde personen, het opstellen en onderhouden van uw verwerkingenregister, passende voorstellen voor efficiënte technologische, procedure en menselijke oplossingen, kennis over de laatste technologieën en best practices en periodieke updates over de overeengekomen GaaS Service Levels prestaties.

Security AVG / GDPR Advisory
Op basis van de status van de AVG/GDPR naleving binnen uw bedrijf adviseren wij u over bedrijfsspecifieke vervolgstappen die nodig zijn om compliant te worden en te blijven. De status wordt onder andere vastgesteld aan de hand van interviews met betrokkenen uit uw organisatie en een analyse van geregistreerde security incidenten. Traxion stemt op basis van een kosten en baten analyse het onderzoek samen met u op uw bedrijfsgrootte af. Zo kunnen wij u op objectieve wijze  adviseren hoe u op de meest efficiënte wijze de naleving van de AVG / GDPR kunt implementeren.

Security AVG/GDPR Implementation Projects
Traxion kan u helpen om met de bestaande applicaties/tooling binnen uw bedrijf het verwerkingenregister, de procedures en crisismanagement te realiseren zodat u compliant bent en blijft met de GDPR/AVG wetgeving.  Daarnaast is Traxion partner van diverse softwareleveranciers die specifieke AVG/GDPR tooling leveren die wij desgewenst kunnen implementeren.

Integrated Information Security Management
Traxion kan u op het naleven van de GDPR/AVG ook op afroep ontzorgen. Met een strippenkaart neemt u op een voordelige manier en wanneer het u het beste uitkomt een aantal uren aan adviezen en ondersteuning af. Met het “pay what you use” contract heeft u altijd inzicht in wat al is afgenomen en wat u nog kunt afnemen.