Independent. Dynamic. Involved.
nlen

Met een Security Awareness Startup krijgt iedereen in uw organisatie op een interactieve wijze inzicht in de awareness op het gebied van IT security. Daarnaast raken medewerkers tijdens het proces al op de hoogte welke gedragingen essentieel zijn (de zogenaamde key security behaviors) om succesvol het risico op datalekken te minimaliseren.

Onze Security Awareness Diensten/services zijn er op gericht om de mens tot de sterkste schakel in de informatieveiligheid te maken. Onze ervaring is dat daarmee de controle, flexibiliteit en efficiency over informatie beveiliging voor uw organisatie wordt vergroot.

Bewareness as a Service (BaaS)
Met een abonnement op de Bewareness as a Service ondersteunt Traxion organisaties doorlopend in het up-to-date houden en verhogen van het informatiebeveiligingsbewustzijn van medewerkers. Dé oplossing voor organisaties die begrijpen dat de optimale informatiebeveiliging een samenspel van mens, bedrijfsprocessen en techniek is.

Gebruikmakend van de best practice applicaties, tooling en kennis stellen we op basis van de SOSTAC methodiek een bedrijfsspecifieke planning van workshops, checks en trainingen op. Zo profiteert u optimaal en voordelig de up-to-date en best practice expertise die Traxion brengt. Uw medewerkers zijn daardoor doorlopend op de immer veranderende bedreigingen voorbereid.

Security Awareness Advisory
Op basis van een indicatie naar de status van de security awareness bij uw bedrijf geven wij een advies over welke vervolgstappen u moet zetten om de security awarenss op een hoger niveau te krijgen. Voor een betrouwbare status zijn er interviews met stakeholders uit uw organisatie en een analyse van geregistreerde security incidenten nodig. Traxion zal eerst samen met u de kosten en baten afwegen om zo tot een onderzoek op maat te komen.

Security Awareness Implementation Projects
Traxion kan diverse workshops met uiteenlopende onderwerpen in diverse vormen zoals bijvoorbeeld dilemmaworkshops en remote workshops verzorgen, evenals diverse vormen van trainingen aanbieden en uitvoeren, gebruik makend van erkende tooling en applicaties op dit gebied.

Integrated Information Security Management
Traxion kan u security awareness strippenkaart bieden waarbij u zelf bepaalt welke elementen u op welk tijdstip wilt afnemen. Met het “pay what you use” beheercontract heeft u inzicht in wat al is afgenomen en wat u nog kunt afnemen. Dit kunt u gedurende het gehele jaar bijstellen en geeft u de garantie dat u altijd laatste best practice kennis ontvangt en gebruikt, toegespitst op de actuele bedreigingen van dat moment.

Meer weten? Onze Security specialisten nemen graag contact met u op.