Identity & Access

Waarom uw identiteiten en hun toegang beheren?

Hoe complexer de IT in een organisatie wordt, des te noodzakelijker is een goede beveiliging. Identity & Access management is dé oplossing voor de belangrijkste actuele beveiligingsvraagstukken. Met identity & access management houdt u grip op het groeiende aantal gebruikers van uw IT-systemen en wordt het toegangsbeheer van deze gebruikers consequent en volgens uw eigen richtlijnen uitgevoerd.

Identity & access management is van belangrijke toegevoegde waarde bij:
• het synchroniseren van identiteitsgegevens;
• het koppelen van gebruikersaccounts aan die identiteitsgegevens;
• het regelen van toegangsbeheer, waardoor onbevoegden geen toegang krijgen tot gevoelige informatie;
• het verwijderen van accounts of toegangsrechten.

Pas wanneer u uw identiteitsgegevens en de bijbehorende rechten effectief beheert en beveiligingsregels toepast, dán heeft u een goede basis voor toegangsbeslissingen, self service, autorisatie en personalisatie. Ook dan pas kunt u in controle zijn over wie binnen uw organisatie waartoe toegang heeft.

Wat levert goed beheer van identiteiten op?
• hogere efficiency
• lagere kosten
• hogere productiviteit
• volledige/betere compliancy
• verbeterde beveiliging
• traceerbaarheid
• hogere gebruiksvriendelijkheid
• verbeterde klantenservice

En als u uw identiteiten niet goed beheert?
Verkeerd, onzorgvuldig of niet beheren van identiteiten van gebruikers van IT-systemen kost geld. Uit onderzoek van de Gartner blijkt dat een bedrijf met 25.000 medewerkers en een personeelswisseling van 20 procent per jaar 35.000 wijzigingen in identiteiten doorvoert, met een gemiddelde waarde van € 7,- per wijziging. Dit betekent een directe administratieve kostenpost van maar liefst € 250.000,-.
De kosten voor deze aanpassingen komen voornamelijk voor rekening van de afdeling die verantwoordelijk is voor het IT-beheer. De urenbelasting voor deze werkzaamheden wordt zelden geregistreerd en kostbare, schaarse specialisten worden ingezet voor primair administratief werk. Goed identity & access management kan de kosten aanzienlijk verlagen, alleen al omdat de hogere uurtarieven van experts worden besteed aan werkzaamheden die daar tegenop wegen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om in gesprek te komen met een van onze specialisten.