RBAC: Role mining and Role management

Role Based Access Control is toegang op basis van toegewezen rechten. Door rollen te relateren aan rechten is te allen tijde inzichtelijk welke toegang personen binnen de organisatie hebben en waaróm ze deze toegang hebben. Vooral dit laatste biedt vele voordelen. RBAC zorgt er voor dat managers eenvoudig rechten kunnen aanvragen voor hun medewerkers en dat auditors in één oogopslag kunnen zien wat hiervan de consequenties zijn. Door de link met IT en de daadwerkelijke bedrijfsvoering te maken wordt de organisatie van het beheer van rechten flexibeler, efficiënter, effectiever en veiliger. De keuze voor RBAC lijkt voor de hand te liggen, er komt echter veel bij kijken.

Wat is de impact van deze keuze, waar moet worden gestart? Past RBAC eigenlijk wel bij de organisatie of zou een andere keuze meer voor de hand liggen? Hoe moet het rollenmodel opgezet worden? Op basis van functies en bedrijfsopbouw (top down), of juist op basis van de huidige IT rechten die medewerkers hebben (bottom up)? En als het model er is, hoe moet het dan onderhouden worden?

Op al deze en andere vragen heeft Traxion het antwoord. Traxion heeft brede ervaring met access control, ontwerp en inrichting. Wij ondersteunen organisaties bij alles wat met RBAC te maken heeft en zorgen voor controle op het gehele proces. Hierin voorzien wij in:

  • Het vertalen van de wensen en eisen van de organisatie en het maken van de beslissing om over te gaan tot een RBAC implementatie.
  • Het opstellen van een roadmap om tot het gewenste resultaat te komen.
  • Ondersteuning bij het opzetten van het rollenmodel op basis van wat het beste past bij de bedrijfsvoering.
  • Op basis van bedrijfswensen en eisen gecombineerd met onze jarenlange ervaring een keuze maken welke tooling gebruikt zal worden om ondersteuning te bieden.
  • Het inrichten van een beheerorganisatie ten behoeve van het onderhouden en up-to-date houden van het rollenmodel.
  • Nazorg, met name in het geval van een wens om te upgraden of aanpassen van de oplossing.
  • Alle andere vragen die langs komen bij het opzetten en beheren van de RBAC oplossing.

RBAC is een eenvoudig concept met duidelijke voordelen, maar zeker niet eenvoudig te implementeren. Voor meer vragen over onze RBAC aanpak, neem contact op met Traxion.