Information Protection

Information Protection and Control
Information Protection & Control is de essentie van menig beveiligingsproject. Naast alle noodzakelijke beveiligingsmiddelen en security-controls is de onderscheidende factor echter beveiliging op dataniveau! Door het veelvuldige gebruik van cloud-technologie, mobiele apparatuur, open samenwerkingsverbanden en thuiswerken is de volgende stap om informatie adequaat te beschermen de informatie zelf. Uw wilt toch ook dat uw waardevolle kostbare bedrijfsinformatie tegen verlies, lekken door (on)bewust gedrag van hun medewerkers, of vormen van cybercriminaliteit, goed beschermd is zodat deze niet in handen kan vallen van de concurrent of andere onbevoegde? Vanuit technologie oogpunt is hierbij classificatie, versleuteling, bewaking en controle op gebruikersniveau op het betreffende document van toepassing naast alle aanwezige beveiligingsmiddelen.

Information Rights Management
Information Rights Management (IRM) is een technologie die het mogelijk maakt om informatie te beschermen, waarbij de toegangscontrole op het document zelf staat in plaats van de verschillende toegangscontrole van folders, mappen, infrastructuur toegang etc. Op een voor de eindgebruiker transparante manier kunt u hiermee uw waardevolle informatie automatisch classificeren, versleutelen en delen met collega’s, partners en/of klanten.

Data Leak Prevention
Met Data Leak Prevention (of Data Loss Prevention – DLP) bent u in staat om binnen uw omgeving gevoelige informatie te monitoren/volgen en verlies tegen te gaan op basis van classificatie of content kenmerken voor alle waardevolle bedrijfsinformatie zoals credit card informatie, privacy gevoelige personeels- of klantgegevens, trade secrets of overige bedrijfsinformatie. In samenwerking met een IRM oplossing is dit de meest krachtige beveiligingsoplossing van dit moment.

Database Security
In uw Databases staan uw onmisbare gegevens. Natuurlijk is de toegang tot de applicatie die daar gebruik van maakt goed afgeschermd, maar heeft u ook de database zélf voldoende beschermd?
Goede en beheersbare versleuteling op dataniveau, controle over scripts, controle en audit voor toegang door service accounts en controle van de gesteldheid van de database software is noodzakelijk.
Traxion helpt u graag om uw database zélf correct te beschermen en te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving indien dit voor u van toepassing is, zoals PCI-DSS.

Enterprise Mobility Management
Door de explosieve groei en diversiteit aan mobiele apparatuur wil de gebruiker graag eigen apparatuur gebruiken om zijn werk te kunnen doen (Bring Your Own).
De mobiliteit van de gebruikers en de middelen die hierin gebruikt kunnen worden bieden verschillende voordelen zowel voor de gebruiker als de organisatie.
Gevolg hiervan is de vraagstelling op welke manier de organisatie zorgt voor een veilige gecontroleerde toegang tot de bedrijfsinformatie en de manier waarop omgegaan wordt om bedrijfsrisico’s van dataverlies te beperken.
Traxion kan u met dit Mobiliteitsvraagstuk helpen en adviseren om een gedegen beveiligingsniveau te verkrijgen waarmee de organisatie en gebruikers toch van alle voordelen kunnen genieten.

Wilt u meer informatie over Traxion Information Protection & Control, neem dan contact met ons op. Wij delen graag onze visie en ervaring en adviseren u graag rondom de bovengenoemde vraagstukken.

Traxion, uw partner in information security.