Mobile security

Secure Enterprise Mobility (SEM)
Afgelopen jaren is het gebruik van mobiele apparaten explosief toegenomen. Voordeel hiervan voor gebruikers is dat zij overal toegang kunnen en willen hebben tot uw bedrijfsinformatie. Neem bijvoorbeeld e-mail, toegang daartoe wordt door veel organisaties toegestaan vanaf mobiele apparaten. Dit betekent voor de gebruiker dat hij heel flexibel op elk gewenst moment en vanaf elke locatie zijn mail kan inzien. Het voordeel voor de organisatie is flexibele inzetbaarheid en snellere communicatie naar de medewerkers. Met andere woorden, de mobiliteit van de gebruikers en de middelen die hierin gebruikt kunnen worden bieden verschillende voordelen zowel voor de gebruiker als de organisatie. Gevolg hiervan is de vraag op welke manier de organisatie zorgt voor een veilige gecontroleerde toegang tot de bedrijfsinformatie en de manier waarop hiermee omgegaan wordt om bedrijfsrisico’s van dataverlies te beperken. Naast het gebruiksgemak, productiviteit en flexibiliteit van deze manier van werken, zijn er namelijk ook risico’s aan verbonden. De volgende risico’s kunnen onderscheiden worden:

• Het verlies van kostbare bedrijfsinformatie die op het apparaat aanwezig bij verlies of diefstal van het betreffende apparaat.
• Het bewust of onbewust doorsturen van bedrijfsinformatie, waardoor de informatie in verkeerde handen terecht komt.
• Het verlies of verminking van informatie door een kwetsbaarheid van het besturingssysteem of zelfs een doelbewuste applicatie (jailbreak, malware, virus etc.).

Kunnen we de impact van deze risico’s overzien? In hoeverre accepteren we als organisatie de risico’s? Op welke manier kunnen we de gebruikte apparaten inzichtelijk maken, beheren en grip krijgen op de informatie? Of in geval van verlies of diefstal, wat betekent dit voor de organisatie en hoe moeten we daar mee omgaan?
Alternatief is het gebruik simpelweg niet toe staan. Voor de ene organisatie kan dit afdoende zijn, voor een andere organisatie een blokkering in de groei of continuïteit. Hoe het ook is de groei van gebruik en mogelijkheden van de mobiele apparaten neemt komende jaren alleen nog maar toe. En gezien de voordelen voor de organisatie in de zin van productiviteit en kostenbeheersing, de flexibiliteit en bereikbaarheid van medewerker leidt ertoe om als organisatie een Visie rond dit onderwerp te ontwikkelen en een Mobility Strategie te ontwikkelen.

Vanuit deze visie en Mobility strategie wordt duidelijk welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke mitigerende acties de organisatie moet nemen om bedrijfsrisico’s onder controle te krijgen en de bedrijfsinformatie veilig beschikbaar te stellen en te gebruiken. Dit geldt voor elke organisatie waar nu of toekomstig apparaten mobiel gebruikt worden.

Traxion biedt de Secure Enterprise Mobility dienst die gezamenlijk met u deze noodzakelijke visie en strategie opstellen en daarmee antwoord geven op hoe u uw bedrijfsinformatie op een veilige en gecontroleerde manier kunt ontsluiten, rekening houdend met locatie en context van de gebruiker.
Traxion Secure Enterprise Mobility diensten bestaan uit:

– Secure Enterprise Mobility visie
– Secure Mobility strategie
– Beleid en regels
– Secure Enterprise Mobility architectuur
– Risico analyse & business case(s)
– Product selection
– Requirement gathering en analyze
– Mobility application distribution & lifecycle
– Mobility inrichting en beheer
– Mobility awareness programma’s

De Traxion Enterprise Mobile Security diensten kenmerken zich door het integratie aspect van mens, proces en technologie. Hierbij staat de informatie strategie van de organisatie voorop om te zorgen voor een optimale synergie.

Uiteindelijk gaat het over het beschikbaar stellen van bedrijfsinformatie zodat dit op een gecontroleerde en veilige manier gedeeld kan worden tussen de verschillende mobiele apparaten van uw medewerkers.
Natuurlijk moet de Mobility architectuur passen in de bestaande oplossing rond Identity en Access management. Want identiteit, toegangscontrole en autorisaties voor de informatie en de processen hierin zijn van levensbelang voor het verlenen van toegang. Door de uitgebreide expertise en kennis op al deze vlakken is Traxion in staat om deze integratie te borgen.

Met de Traxion Mobility dienstverlening bent u dus verzekerd van een integraal passende totaal oplossing waarmee u de optimale mix van vrijheid en gebruiksgemak voor uw gebruikers, risico beperkende maatregel en veiligheid van uw kostbare bedrijfsinformatie en productiviteit bereikt.

Wilt u meer informatie over Traxion Secure Enterprise Mobility, neem dan contact met ons op. Wij delen graag onze visie en ervaring rondom dit fundamentele stuk voor de mobiele infrastructuur.

Traxion, uw partner in Information Security