nlen

Secure Enterprise Mobility (SEM)

Afgelopen jaren is het gebruik van mobiele apparaten explosief toegenomen. Voordeel hiervan voor gebruikers is dat zij overal toegang kunnen en willen hebben tot uw bedrijfsinformatie. Neem bijvoorbeeld e-mail, toegang daartoe wordt door veel organisaties toegestaan vanaf mobiele apparaten. Dit betekent voor de gebruiker dat hij heel flexibel op elk gewenst moment en vanaf elke locatie zijn mail kan inzien. Het voordeel voor de organisatie is flexibele inzetbaarheid en snellere communicatie naar de medewerkers. Gevolg hiervan is de vraag op welke manier de organisatie zorgt voor een veilige gecontroleerde toegang tot de bedrijfsinformatie en de manier waarop hiermee omgegaan wordt om bedrijfsrisico’s van dataverlies te beperken.

Risico's mobiele apparatuur

• Het verlies van kostbare bedrijfsinformatie die op het apparaat aanwezig bij verlies of diefstal van het betreffende apparaat.

• Het bewust of onbewust doorsturen van bedrijfsinformatie, waardoor de informatie in verkeerde handen terecht komt.

• Het verlies of verminking van informatie door een kwetsbaarheid van het besturingssysteem of zelfs een doelbewuste applicatie (jailbreak, malware, virus etc.).

Impact

Door de ontwikkeling van het gebruik van mobiele apparatuur is de impact van de risico’s nauwelijks te overzien. Alternatief voor het gebruik van mobiele apparatuur simpelweg niet toe staan. Het inzichtelijk maken, beheren en grip krijgen op informatie is door het toenemende gebruik van mobiele apparatuur een lastig beveiligingsvraagstuk geworden.

Mobility Strategie

Met het ontwikkelen van een visie over dit onderwerp en een Mobility strategie wordt duidelijk welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke mitigerende acties de organisatie moet nemen om bedrijfsrisico’s onder controle te krijgen en de bedrijfsinformatie veilig beschikbaar te stellen en te gebruiken.

Traxion Secure Enterprice Mobility

Traxion biedt de Secure Enterprise Mobility dienst die gezamenlijk met u deze noodzakelijke visie en strategie opstellen en daarmee antwoord geven op hoe u uw bedrijfsinformatie op een veilige en gecontroleerde manier kunt ontsluiten, rekening houdend met locatie en context van de gebruiker. Met de Traxion Secure Enterprise Mobility dienstverlening bent u dus verzekerd van een integraal passende totaal oplossing waarmee u de optimale mix van vrijheid en gebruiksgemak voor uw gebruikers, risico beperkende maatregel en veiligheid van uw kostbare bedrijfsinformatie en productiviteit bereikt.

Wilt u meer informatie over Traxion Secure Enterprise Mobility, neem dan contact met ons op. Wij delen graag onze visie en ervaring rondom dit fundamentele stuk voor de mobiele infrastructuur.