Bewareness

Bewareness – een samentrekking tussen beware en awareness- is Traxion’s innovatieve insteek voor het security awareness programma. Security awareness verspreidt kennis en bewustzijn over veilig handelen op creatieve wijze en verhoogt daarmee het veiligheidsniveau binnen de organisatie. Het kerndoel is om gewenste gedragsveranderingen te verwezenlijken waarin de identificatie, detectie en correctie van risico’s voorop staat. De invulling van Bewareness kan aanvullend aan een bestaand programma zijn evenals een op zichzelf staande service.

Behoeften van de organisatie

• Verhogen bewustzijn & kennisniveau organisatiedelen door training.

• Impactanalyse van gevolgen dreigingen en kwetsbaarheden.

• Vergroting adoptie en zichtbaarheid Veiligheidsbeleid.

• Managementbesluiten op risk management en compliance gebied informeren.

• Teambinding en proactieve bedrijfscultuur op veiligheidsvlak.

Doelgroepen met doelstellingen

De eindgebruiker
Activeren tot herkennen- en melding maken van incidenten en mogelijke kwetsbaarheden.

De IT-medewerker
Activeren tot bijdragen aan security waarin preventie, detectie en correctieve middelen bekend, gedeeld en gebruikt worden om security incidenten en afwijkingen op te lossen.

Het Management
Keuzebewust maken van impact van security besluitvorming op bedrijfsvoering.

Nut en noodzaak

Het informeren en betrekken van deze groepen wordt steeds meer noodzaak. Meerdere wet- en regelgevingen vereisen een security awareness programma. Onze Bewareness campagnes combineren de producten en diensten gedurende een gewenste periode om optimaal meetbare vooruitgang en gedragsverandering te realiseren.

Bewustwordingsniveau binnen uw organisatie verhogen?

Traxion’s innovatieve insteek op gebied van Security Awareness kan uw organisatie helpen met het verhogen van het bewustwordingsniveau van medewerkers. Met ons security awareness programma wordt gedragsverandering binnen uw organisatie gerealiseerd.

Neem contact op met Traxion voor vragen en meer details over Bewareness producten en diensten.