Security Awareness

Security Awareness – Bewareness

Bewareness – een samentrekking tussen beware en awareness- is Traxion’s innovatieve insteek voor het security awareness programma. Security awareness verspreidt kennis en bewustzijn over veilig handelen op creatieve wijze en verhoogt daarmee het veiligheidsniveau binnen de organisatie. Het kerndoel is om gewenste gedragsveranderingen te verwezenlijken waarin de identificatie, detectie en correctie van risico’s voorop staat. De invulling van Bewareness kan aanvullend aan een bestaand programma zijn evenals een op zichzelf staande service.

Bewareness adresseert de volgende organisatie behoeften:

  • Verhogen bewustzijn & kennisniveau organisatiedelen door training.
  • Impactanalyse van gevolgen dreigingen en kwetsbaarheden.
  • Vergroting adoptie en zichtbaarheid Veiligheidsbeleid.
  • Managementbesluiten op risk management en compliance gebied informeren.
  • Teambinding en proactieve bedrijfscultuur op veiligheidsvlak.

Wij bieden creatieve oplossingen om verschillende doelgroepen te boeien en te binden. Om de security awareness boodschap effectief toe te spitsen onderscheiden we drie doelgroepen met specifieke doelstellingen:

  • De eindgebruiker: activeren tot herkennen- en melding maken van incidenten en mogelijke kwetsbaarheden.
  • De IT-medewerker: activeren tot bijdragen aan security waarin preventie, detectie en correctieve middelen bekend, gedeeld en gebruikt worden om security incidenten en afwijkingen op te lossen.
  • Het Management: keuzebewust maken van impact van security besluitvorming op bedrijfsvoering.

Het informeren en betrekken van deze groepen wordt steeds meer noodzaak. Meerdere wet- en regelgevingen vereisen een security awareness programma. Onze Bewareness campagnes combineren de producten en diensten gedurende een gewenste periode om optimaal meetbare vooruitgang en gedragsverandering te realiseren.

Neem contact op met Traxion voor vragen en meer details over Bewareness producten en diensten.