Independent. Dynamic. Involved.
nlen
 1. 11 april 2019 Risk event Isaca

  Op donderdag 11 april 2019 vindt wederom het IT Risk congres van ISACA, NOREA, PvIB, IIA, ISC2, SSA & KNVI plaats in Amsterdam.

  Het programma bestaat uit drie hoofdstromen waaruit deelnemers kunnen kiezen: ‘Corporate Risks’, ‘IT Risks’ & ‘Digital Transformation Risks’. Een vierde stroom is er voor buitenlandse sprekers. Elk van de hoofdstromen bevat verschillende seminars waarbij de deelnemers het programma kunnen kiezen dat het beste aansluit bij de wensen en interesses.

  Daarnaast zijn er gedurende de dag voldoende momenten om de sprekers en de overige deelnemers te benaderen tijdens de breaks, het diner en de borrel.
  Traxion is hier ook vertegenwoordigd en komt graag met u in gesprek. Komt u ook?

  Aanmelden kan hier.

 2. 9 mei 2019 Identity & Access Management congres

  Meer weten over digitale identificatie en authenticatie? Organiseert u IAM al efficiënt, gebruiksvriendelijk en compliant? Vergroot uw kennis op het Identity & Access Management congres op 9 mei.

  IAM zorgt ervoor dat de juiste deuren opengaan voor de juiste mensen op het juiste moment om de juiste redenen. Ook houdt het de juiste deuren dicht. Een goede (Enterprise) IAM moet de hoeksteen voor elke organisatie zijn, of je nu vanuit het oogpunt van business of compliance kijkt.
  Bij veel organisaties is IAM nog te veel los zand, terwijl er beslissingen genomen moeten worden die passen bij een C-level portefeuillehouder. Die zou hierbij tevens voor de hard nodige verbinding tussen Risk Management, ICT en andere afdelingen kunnen zorgen. Bent u C-level? Laat u tijdens dit congres uitdagen om deze verbinding te zoeken.

  Traxion is als kennispartner aanwezig op dit congres en deelt graag haar visie. Tevens zal Peter Rietveld van Traxion een break-outsessie verzorgen over API security.

  Komt u ook? U kunt zich hier aanmelden. Wij ontmoeten u graag.

 3. De nieuwe ramp die API Access Security heet

  ‘API Access Security is een ramp die zich onder onze ogen voltrekt, ondanks alle aandacht’. Peter Rietveld, die tijdens het IAM conges op 9 mei een break-out sessie over dit onderwerp verzorgt, is van mening dat we in de praktijk niet verder komen dan een drijfzand van losse tools en goedbedoelde beleidskreten. Wat is essentieel om verder te komen? In ieder geval een goed begrip voor Impersonisatie en het inzicht dat anno 2019 ook apparaten, applicaties en zelfs bestanden en transacties een identiteit nodig hebben.

  Is uw interesse gewekt? Traxion ontmoet u graag op Identity & Access Management congres.

 4. 17 mei en 14 juni enterprise security architectuur

  Het boekje ‘Afscheid van Ad Hoc’ van Peter Rietveld gelezen? In deze praktische inleiding in de Enterprise Security Architectuur legt Peter uit wat een enterprise security architect kan en moet betekenen op het terrein van veiligheid op de lange termijn. Vaak is Ad Hoc de baas bij beveiliging en de realiteit is brandjes blussen. Dat moet óók, maar is niet genoeg.

  Op de vrijdagmiddagen 17 mei en 14 juni verzorgt Peter Rietveld een inspirerende, uitgebreide sessie over de rol van de hedendaagse enterprise security architect op ons kantoor in Waardenburg. Aanmelden kan hier.

 5. Cyber Security Summit Belgium 12 juni 2019

  Komt u ook naar de Cyber Security Summit in Brussel? Op 12 juni wordt hier een diverse groep van ICT & Cyber professionals bijeengebracht om over de meest actuele onderwerpen inzake veiligheid en beveiliging van de digitale wereld te discussiëren. Interactie en het leren van de ervaringen van anderen scoren hoog.
  Traxion ontmoet u graag op dit congres om over uw actuele vraagstukken op het gebied van cyber security te brainstormen. Wij denken graag in oplossingen met u mee. Komt u ook?

  Registratie kan via deze link.

 6. 17 september 2019 Identity Management congres

  Ontmoet het team van Traxion op het Identity Management congres, IDM Europe. Dit vindt plaats op 17 september 2019 in Utrecht.
  Het Engelstalige programma bestaat uit plenaire bijeenkomsten en diverse seminars over IAM gerelateerde onderwerpen. Daarnaast is er ruime gelegenheid om alle aanwezige kennispartners en vendoren te ontmoeten.

  Traxion is onafhankelijk specialist in het totale vlak van Informatiebeveiliging. Identity management is daarin een belangrijk onderdeel. Wij komen graag met u in gesprek tijdens dit event om samen te kijken naar uw uitdagingen op identity management gebied. Nu al meer weten? Neem contact met ons op.
  Bent u geïnteresseerd in deelname? U kunt zich hier inschrijven voor dit event.

 7. Digital Identity Summit Belgium 21 november 2019

  Omvat in 1 dag hoe e-Identity, Trust, Cloud en API’s zich ontwikkelen en hoe deze een belangrijke rol zullen vervullen in de digitale transformatie en cyber-survival.
  Dit congres brengt u op de hoogte van de belangrijkste relevante onderwerpen en zorgt voor inspiratie en kennis! Het is bovendien een perfecte gelegenheid om te sparren met anderen uit het vak en met bedrijven die oplossingen kunnen bieden.
  Traxion ontmoet u graag op dit congres om over uw uitdagingen mee te denken. Waarin liggen uw oplossingen?

  U kunt zich voor dit door Heliview georganiseerde congres hier aanmelden.

 8. IT Information Security congres 13 februari 2019

  Thema van het congres IT & Information Security  van Heliview was dit jaar “Anders kijken is meer zien!”  Hierbij werd er een beroep gedaan op uw creativiteit in soepel denken. Iets eens van een andere kant bekijken en zoeken naar andere oplossingen. Als het om IT en informatiebeveiliging gaat lijken veel organisaties door angst gedreven en in een tunnelvisie terecht gekomen. Dit kan leiden tot maatregelen die niet effectief en nauwelijks duurzaam zijn. De spanningen tussen security teams en de organisatie neemt toe. Tijd voor verandering! Door kennis en ervaring te delen, te vergelijken en door samen te werken kunnen we tot nieuwe inzichten komen.

  Het team van Traxion had een geslaagde dag. Ook met ons sparren over uw information security aanpak? Wij komen graag met u in contact.

   

   

 9. 5 november Roundtable Security Awareness

  Hoe passen uw security awareness activiteiten nu allemaal in elkaar en hoe krijgt u inzicht in hoe be-aware uw medewerkers zijn? En hoe kunt u zorgen dat het be-aware niveau van uw medewerkers op zelfde niveau blijft en mee groeit met de nieuwe bedreigingen van vandaag de dag en de recente toekomst?

  Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de roundtable op maandag 5 november.

  De insteek van deze roundtable sessie zal iets anders zijn dan normaal. We laten elke keer voorafgaand aan de stelling kort een awareness activiteit zien en vervolgens bediscussiëren we hoe de aanwezigen vinden dat deze zou kunnen bijdragen aan awareness en het verhogen van het be-aware niveau en of je het niveau middels de resultaten van deze activiteit ook kunt meten?

  Deelnemen? Lees meer

   

   

 10. 25th October Belgian Cyber Security Convention

  The Belgian Cyber Security Convention stimulates businesses to invest in their data protection by bringing the whole field of IT-specialists together for a one-day event of networking and education. Don’t miss this unique opportunity to get connected and stay updated on the latest evolutions in information technology. It will take place in Lamot Congres Centre in Mechelen, Belgium.
  Learn and get an update about the challenges and techniques in cyber security in the four different conference tracks: governance, technology, platforms and GDPR.

  Traxion Security will be represented at this convention, we are glad to share our knowledge, skills, action plans, scans and services. We are looking forward to meet you!

   

 11. 10 oktober Security congres PvIB/ISACA

  Op het Security Congres dat door ISACA, Platform voor Informatiebeveiliging en NOREA wordt georganiseerd, wordt gefocused op New Technology.

  Gestimuleerd door de komst van de AVG genieten we nu al een jaartje  van de vergrote aandacht voor informatiebeveiliging op alle fronten. De druk staat er nu echt op, de agenda’s bieden ruimte want verantwoordelijken kunnen er nu minder gemakkelijk omheen. Dus dit jaar doen we het  anders: we kijken vooruit!.

  Er is weer meer ruimte om naar de mooie en nieuwe dingen te kijken, de New Technology. Het nieuwe gaat ons niet redden natuurlijk, maar wel helpen. De beloftes zijn ondertussen weer niet van de lucht, dus nemen we die kritisch onder de loep.

  Op dat vooruit kijken is tenminste één uitzondering, de AVG: één spreker fileert de gekte, de winst en de ongewisse toekomst van deze bijzondere Verordening. Want hoe moeten we nu verder, met alle onzekerheden die er nog omheen hangen en hoe zorgen we dat de aandacht een blijvertje wordt?

  Met een mooi speelveld van sprekers zijn de samenwerkende organisaties erin geslaagd een gevarieerd, interessant en actueel programma samen te stellen. Zowel plenair als parallelle sessies worden u aangeboden. Ook Traxion is hierbij aanwezig.

  Het event vindt plaats op 10 oktober in de Johan Cruijff Arena. Op de valreep nog inschrijven? Meer informatie op www.security-congres.nl

 12. BTG Business Event 2018

  “Hoe creëren we in de IT een veiligheidscultuur zoals de luchtvaart”.

  Peter Rietveld is keynote speaker op het BTG Business Event 2018. Hij neemt u met een eigen onderzoeksvariant van Air Crash Investigation mee door een succesvolle hack en kijkt welke delen van de beveiliging er gefaald hebben of afwezig waren. Wat kan een organisatie hiervan leren?
  Waar moeten de prioriteiten voor de beveiligingsinspanning liggen? Hoe werken de verschillende delen van de beveiliging samen, zowel in techniek als proces?

  Heeft u als organisatie vragen op IT Security gebied of Identity en Access management? Traxion kan u vanuit een breed portfolio adviseren en ondersteunen. Weten hoe? Wij nemen graag contact met u op.

   

 13. Roundtable “Realiseer uw doelstellingen door uw Informatiebeveiligingsrisico’s te verlagen”

  In de zakelijke dienstverlening wordt de druk op risicomanagement en -controle steeds hoger. Investeerders, Raad van Commissarissen en maatschappij eisen een transparantere bedrijfsvoering. Verantwoording wordt steeds belangrijker. Door de toenemende complexiteit van organisaties, processen, relaties en wet- en regelgeving is dit een groeiende uitdaging.
  Daarom is het wenselijk als u het risicomanagement integraal kunt implementeren. Op deze manier houdt u het overzichtelijk en kunt u eenvoudig de juiste gegevens met collega’s delen ondanks de toenemende complexiteit. Maar hoe pak je dit aan? Hoe koppelt u risico’s en beheersmaatregelen direct aan de belangrijkste doelstellingen? En hoe blijft u dit op een goede manier monitoren om de juiste verantwoording te kunnen afleggen? 

  Omdat veel organisaties met deze uitdagingen te maken hebben of gaan krijgen, organiseren Traxion, Naris en Heliview deze Roundtable met als thema: ‘Realiseer uw doelstellingen door uw Informatie Beveiligingsrisico’s te verlagen’
  Deze sessie wordt gehouden op donderdag 14 juni van 10.00 tot 14.00 uur in Vilvoorde, België. Wij nodigen je graag uit om nieuwe inzichten te krijgen en kansen te
  ontdekken door het delen van kennis en ervaringen met vakgenoten.

  Aanmelden kan kosteloos via karin.van.der.ent@heliview.nl  T:003176-8006019

   

 14. Uitdagingen op de Cyber Security conference

  Traxion vandaag op de Cyber Security conference in Affligem, BE. Waar liggen uw nieuwe uitdagingen op dit vlak, ondersteuning nodig? Wij hopen u te ontmoeten op onze stand. Ons team is er klaar voor!

   

 15. Seminar Privacy 24 mei 2018

  Mexon Technology en Traxion organiseren gezamenlijk een seminar rondom het thema Privacy. Tijdens deze informatieve bijeenkomst zullen boeiende sprekers u informeren over de diverse aspecten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG, ook wel de privacywet genoemd) toelichten. Daarbij wordt vooral de theorie vertaald naar de praktijk.

  Tijdens dit gratis seminar zal Mexon Technolgy de mogelijkheden van MexonInControl op het vlak van de AVG demonstreren. Traxion zal toelichten hoe hun cyclische aanpak resulteert in een beheersbare, stabiele infrastructuur die kan voldoen aan de strengste compliancy eisen.

  De focus is op diverse sectoren. U en uw collega’s zijn op 24 mei van harte welkom in Waardenburg. Aanmelden kan hier.

  Het programma duurt van 9.30 u tot ongeveer 12.00 u waarna er gelegenheid is om in informele sfeer tijdens de lunch verder op de materie in te gaan.

   

 16. Privacy Seminar Mexon Technology en Traxion

  Op 24 mei organiseren Traxion en Mexon Technology opnieuw een seminar over Privacy. Bent u al helemaal klaar voor de nieuwe wetgeving? Kijk met ons of u compleet in control bent of dat er misschien nog een paar puntjes op de i gezet moeten worden. U kunt zich inschrijven voor dit gratis seminar in Waardenburg via https://bit.ly/2r32xx3

 17. Congres Identity & Access Management

  Op 17 mei 2018 is Traxion te vinden op het congres over (Enterprise) Identity & Access Management.

  Identity & Access Management (IAM) zorgt ervoor dat de juiste mensen toegang krijgen tot de juiste middelen op het juiste moment om de juiste redenen. Een goede Enterprise IAM oplossing is gebruiksvriendelijk, compliant, veilig en levert kostenbesparingen op.

  Wat zijn de huidige ontwikkelingen op het gebied van IAM?

  Het IAM congres biedt een overzicht van deze ontwikkelingen op het gebied van IAM. Er wordt ingegaan op vragen als:

  • Wat is een goede fundering voor IAM?
  • Waar moet je rekening mee houden bij het inrichten van IAM processen?
  • Wat zijn nieuwe mogelijkheden?
  • Hoe ga ik om met klantidentiteiten?
  • Welke innovaties zijn er?
  • Hoe ga ik om met IoT?

  Traxion loopt voorop in de nieuwste ontwikkelingen en neemt u daarin graag mee. Meer weten? Wij kijken graag met u waarin wij u kunnen ondersteunen. U kunt zich hier kostenloos als deelnemer van het congres aanmelden. Direct meer informatie? U vindt ons via sales.nl@traxion.com of 0418-653883.

 18. Congres Informatieveiligheid in de Overheid 15 maart 2018

  Vandaag op het CKC congres. ‘Hoe maken we informatieveiligheid toekomstbestendig’ is de centrale vraag vandaag. De afgelopen jaren hebben overheidsorganisaties zich in toenemende mate gerealiseerd dat betrouwbare informatieveiligheid geen nevenactiviteit, maar een randvoorwaarde is. Toch staat het vakgebied nog steeds in de kinderschoenen.

  Traxion is hier met partner Mexon Technology aanwezig om uw vragen over dit onderwerp te beantwoorden.

  Deze dag is specifiek gericht op de bewustwording, organisatorische en technische aspecten van informatieveiligheid. Er worden visies en ervaringen gedeeld, met als voornaamste doel aanknopingspunten te bieden voor een succesvolle invoering van informatieveiligheid. Speciaal voor CIO’s, CISO’s, Functionarissen Gegevensbescherming en bestuurders afkomstig uit de overheid (rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s.)

   

 19. The future CISO Congres IT & Information Security

  Security is voor veel bedrijven een topprioriteit. Er wordt veel geïnvesteerd in oplossingen, diensten en technologie en toch blijft het soms mis gaan. Tijdens het IT & Infosecurity congres werd u op de hoogte gebracht van de actuele gevaren en de technische en culturele oplossingen hiervoor.

  Techniek alleen is niet voldoende. Hoe creëer je een security cultuur? Waar liggen welke verantwoordelijkheden en wie is aansprakelijk?  Emotie vs ratio, hoe worden beslissingen genomen,  Hoe ga je om met security in een steeds complexer wordende IT omgeving? Aspecten als privacy, auditing, resilience en business continuity die zeer belangrijk zijn voor uw security strategie. Beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel.

  Het was een succesvolle congresdag met een interessante breakout-sessie van Eric IJpelaar en Johan van Middelkoop over de Next generation Security Officer. Meer weten over onze dienst CISO as a Service? Neem contact op met Traxion.

 20. Congres Identity & Access Management België

  Traxion vandaag op een goed bezocht Identity en Access Management congres in Affligem België, waar we met veel nieuwe bedrijven onze kennis over IAM konden delen.

  De beheersbaarheid van access management is belangrijk in iedere organisatie, zowel uit business als compliance perspectief. In hoeverre begrijpen we IAM al volledig? Heeft de organisatie een complete en volwassen IAM-strategie? Wat betekent IAM in de cloud? Interessante vragen waarover wij graag in gesprek gaan.

   

 21. Cyber Security congres Rotterdam

  Vandaag op het Cyber Security congres in Rotterdam. Eric IJpelaar en Johan van Middelkoop verzorgen een interessante breakout sessie. Zijn de Human Rights te gebruiken als basisprincipes voor informatiebeveiling voor toekomstige ontwikkelingen?

  Andere thema’s die vandaag aan de orde komen zijn

  • Met welke dreigingen u rekening moet houden, nu en in de toekomst en hoe u zich hiertegen kunt wapenen
  • Hoe u kunt voldoen aan de AVG / GDPR en hoe u dit organiseert binnen uw organisatie
  • Hoe u een ransomware op uw organisatie signaleert en mitigeert aanval en hoe u de schade minimaliseert
  • Hoe u bewustzijn creëert binnen uw organisatie
  • Wat de risico’s zijn die samenhangen met belangrijke ICT trends zoals Agile development, Cloud computing, IOT, Digital Transformation etc.

  Meer weten? Neem contact met ons op.

 22. Infosecurity congres

  Op 1 en 2 november was Traxion te vinden op het congres Infosecurity.nl , een belangrijke vakbeurs op het gebied van IT-security voor IT-managers en IT-professionals. Spam, phishing, hackers en steeds geavanceerdere vormen van cybercrime vormen reële bedreigingen voor het bedrijfsleven. De vakbeurs haakt in op actuele vraagstukken over IT security. Wilt u weten wat Traxion op dit gebied kan betekenen, neem contact met ons op.
 23. Cloud Identity Roundtable successful

  Another successful event last week in Belgium: Traxion and Sailpoint were Thought leaders in a Roundtable about Cloud Identity.

  Automation and control of access is more complex today than ever before. The current mix of applications and access scenarios make a custom made manually managed Identity & Access Governance (IAG) solution extremely complex, time-consuming and expensive.

  Identity & Access Governance (IAG) solutions give organizations control over who has access to data and to which data. People often fail to realize or acknowledge that logic is required to achieve the structured management of information and systems. Identity management is the main solution for current security challenges, reducing the risks from undesirable access and providing compliance improvements but how do you establish this?

  When completely cloud-based, should it be a cloud-based solution as well, or not? Is it possible to automate the compliancy processes? Security of Business growth, what does your company choose? Do you have to choose?

  These and more questions were part of the Roundtable discussion, were all participants gained new insights and discovered new challenges and opportunities. Interested in taking part in our Roundtables? Contact us at traxion.com

 24. Cyber Security Conference Belgium 30 May 2017

  Surviving the Internet of Threats.

  Traxion was partner bij dit congres in Affligem-Essene in België waar werd gekeken naar de meest recente ontwikkelingen op het gebied van Cybersecurity: de opkomst van Internet of Threats. Hoe beschermt u uw kostbare data en andere zaken in die context.

  Voor organisaties is het niet langer de vraag óf maar wanneer ze zullen worden gehackt of wannéér een (cyber)incident gemanaged moet worden. Het  “nieuwe normaal” verschuift naar “Veronderstel dat u al gehackt bent”…  Wanneer en hoe ontdekt u dat? Wanneer kunt u weer het sein “Brand meester” geven?

  Traxion deelt graag haar visie en kennis op dit vlak met u. Neem contact met ons op als u meer informative wenst T 0032 (0)1528 5070.

   

   

 25. 9 March Enterprise Security and Risk Management conference

  On 9 March Traxion will be represented at the Enterprise Security and Risk Management conference in Amsterdam.

  The cost and sophistication of security breaches is increasing. Most enterprises are under pressure to build resilience and protect their critical data and systems in the face of budgetary constraints and disruptive technology uptake by employees.  The ESRM Europe event will discuss the evolving threat landscape and what organisations can do to manage the multitude of risks that can disrupt business. Expert speakers will share best practice on how businesses can proactively monitor risks and offset them by bolstering their capabilities.

  Want to learn what Traxion can do for your? Please meet us at this conference or contact us at sales.nl@traxion.com

   

 26. 8 maart 2017 IDM Europe, Amsterdam

  Op 8 maart 2017 zal Traxion vertegenwoordigd zijn op het congres Identity Management Europe, dat plaatsvindt in Amsterdam. Het congres richt zich op senior risk management, security en IAM professionals in grote bedrijven en overheid en biedt een platform om te discussiëren over de infrastructurele uitdagingen en kansen die rondom identity binnen organisaties liggen.

  Zie ook www.whitehallmedia.co.uk/idmeurope

  Identity en Access Management (IAM) krijgt een steeds belangrijker plaats in de relaties met klanten en zorgt voor verbeterde dienstverlening als de juiste mensen de toegang tot de juiste informatie op het juiste moment krijgen. IAM is de eerste verdedigingslinie om systemen, applicaties en data te beschermen, rekening houdend met vertrouwelijkheid, integriteit en privacy.

  Traxion maakt graag kennis met u op dit congres om te laten zien wat Traxion op het gebied van identity en access management voor u kan betekenen. Wij zijn  uw partner in een breed veld van information security.

 27. Speedmeet bij Avans Hogeschool

  Vandaag aanwezig op de Avans Speedmeet van de Academie voor Industrie en Informatica, op zoek naar toekomstige stagiairs en afstudeerders.

 28. 15 februari IT and Information Security congres

  OP 15 februari zal Traxion aanwezig zijn op het Heliview congres IT & Information Security in ‘s-Hertogenbosch. Security is voor veel bedrijven een topprioriteit. Er wordt veel geïnvesteerd in oplossingen, diensten en technologie en toch blijft het soms mis gaan. Tijdens dit congres wordt u op de hoogte gebracht van de actuele gevaren en de technische en culturele oplossingen hiervoor.

  Techniek alleen is niet voldoende. Hoe creëer je een security cultuur? Waar liggen welke verantwoordelijkheden en wie is aansprakelijk?  Emotie vs ratio, hoe worden beslissingen genomen,  Hoe ga je om met security in een steeds complexer wordende IT omgeving? Aspecten als privacy, auditing, resilience en business continuity die zeer belangrijk zijn voor uw security strategie. Beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel.

  Dit congres helpt u met uw security strategie. Traxion komt als Partner in Information Security graag met u in gesprek om te kijken waar u nu staat en wat de gewenste of vereiste situatie moet worden. Wij hopen u te ontmoeten op onze stand.  Meld u hier kosteloos aan en laat u direct inspireren!

   

 29. PKI Deep Dive training

  Afgelopen week vond bij Traxion weer een succesvolle PKI Deep Dive training plaats. Het doel van de Deep Dive was pentesters, ontwikkelaars en beheerders die door nieuwe technologieën als mobile en Cloud geconfronteerd worden met certificaatvraagstukken, bij te spijkeren tot de huidige stand van zaken. Onderwerp was de stand van zaken in cryptografie en daarbinnen PKI in het bijzonder. Wat zijn nieuwe ontwikkelingen en standaarden op het gebied van cryptografie, wat is de impact, hoe doe je de migratie etc. De interessante sessie werd gevolgd door enkele van onze klanten en een aantal eigen consultants.

   

 30. Ik ben gehackt, wat nu?

  Gehackt, wat nu….U weet wat u moet doen, toch?? Maar weet u wanneer uw netwerk weer veilig is? Wanneer geeft u het sein BRAND MEESTER? Vandaag is Traxion aanwezig op het Heliview congres IT & Information Security in ‘s-Hertogenbosch. Security is voor veel bedrijven een topprioriteit. Er wordt veel geïnvesteerd in oplossingen, diensten en technologie en toch blijft het soms mis gaan. Wat te doen áls het misgaat, wat te doen om ongewenste situaties te voorkomen. Gezien het aantal deelnemers aan het event een zeer actueel thema.

  Techniek alleen is niet voldoende. Hoe creëer je een security cultuur? Waar liggen welke verantwoordelijkheden en wie is aansprakelijk?  Emotie vs ratio, hoe worden beslissingen genomen,  Hoe ga je om met security in een steeds complexer wordende IT omgeving? Aspecten als privacy, auditing, resilience en business continuity die zeer belangrijk zijn voor uw security strategie. Beveiliging is zo sterk als de zwakste schakel. Wilt u meer weten? Wij komen graag met u in gesprek.

 31. Cyber Security congres België

  cyber-security-belgie

  Vandaag is Traxion aanwezig op het Cyber Security congres in België, gericht zich op CISO’s, (IT)security managers en security specialisten.

  Tijdens dit congres worden de nieuwste inzichten gepresenteerd rondom de wijze waarop uw kroonjuwelen (kunnen) worden ontvreemd en hoe u daartegen zo goed mogelijk beschermd kan worden. Onderwerpen als data security, hacking door de jaren heen, security intelligence & monitoring, legal, security governance en crisismanagement passeren onder andere de revue.

  Het gezegde “het is niet óf maar wannéér u gehackt wordt”hoeft op u niet van toepassing te zijn. De kans dat u gehackt wordt is echter groter dan u denkt. Hoe tref je de juiste en tijdige maatregelen om deze kans zo klein mogelijk te maken, en hoe ga je te werk als er toch een hack heeft plaatsgevonden?

  Traxion heeft ruime expertise op het gebied van Cyber Security en kan u informeren waar voor u de bedreigingen liggen. Heeft u het congres gemist? Neem contact met ons op om te ontdekken met welke expertise Traxion u kan ondersteunen.

 32. Privacy en security in de organisatie, integratie of niet?

  CISO Roundtable: Hoe beleg je security en privacy verantwoordelijkheden in de organisatie? Integratie of juist niet? 

  Vanmiddag wordt bij Traxion aan de hand van stellingen een CISO Roundtable discussie gevoerd met een kleine groep CISO’s, Security en Risk & Compliance managers.

  Er worden op dit moment heel veel bijeenkomsten georganiseerd rondom dit onderwerp. Vaak staat de vraag centraal hoe de wet geïnterpreteerd moet worden. Er wordt helaas voorbijgegaan aan de vraag waar nu de verantwoordelijkheden voor privacy liggen. We zien dat privacy onder de verantwoordelijkheid van security geschoven wordt. Maar is dat nu wel de juiste plek? Is de CISO en de Privacy Officer dezelfde persoon en hebben zij dezelfde ken

  Vanuit de praktijkcase van de Hogeschool Utrecht, ingeleid door Johan van Middelkoop (CISO van de Hogeschool Utrecht) lichtte Leon Haszing (Privacy Officer van het Radboud UMC) in het kort toe wat het verschil en de overeenkomsten zijn tussen security en privacy. Maar vooral ook hoe dit het best te organiseren is in je eigen organisatie. Natuurlijk rekening houdend met de voorwaarden vanuit wet- en regelgeving en de randvoorwaarden van de organisatie.

  img_0549

   

 33. 11 oktober, jobbeurs Avans Hogeschool Den Bosch

  Traxion is er vandaag bij tijdens de speeddates met afstudeerders van Avans Hogeschool in Den Bosch met interessante vacatures op IT Security gebied. Een mooie manier om met elkaar kennis te maken.

  avans