Stefan Smulders
Stefan Smulders
July 14, 2021

De voordelen van BizDevOps bij een IAM-traject

Een Identity Access Management-traject (IAM) vereist net als elk ander IT-project een goede voorbereiding. Daarbij biedt een BizDevOps-aanpak een organisatie een goede basis om van een IAM-traject een succes te maken. Een succesvol traject is alleen al belangrijk, omdat een robuust IAM-platform cruciaal is voor veilige toegang tot applicaties en voor de productiviteit van medewerkers. IAM is in die zin een zeer bedrijfskritische functie, die alle aandacht verdient.

Scroll down

Al langere tijd kiezen organisaties bij hun IT-projecten voor een DevOps-aanpak. Daarbij werken de ontwikkel- en operationele teams nauw samen bij het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. Die samenwerking was voorheen ongebruikelijk. In de oude situatie gingen ontwikkelaars geïsoleerd aan de slag. Aan het eind van een traject leverden ze functionaliteit op aan de beheerafdeling die maar moest zien hoe ze het beheer vorm ging geven. Met DevOps werken beide disciplines gedurende het project samen, waardoor beheerders aan het eind precies weten wat ze in beheer nemen.

IT alignment

Met BizDevOps gaan organisaties nog een stap verder. BizDevOps is de praktische invulling van het in de IT-wereld veelbesproken concept van business en IT-alignment. Informatietechnologie heeft decennialang bepaald hoe de business moest werken. De achtergrond daarvan was dat IT-systemen relatief log en inflexibel waren. Pas de laatste tien jaren is de rol van technologie langzaam veranderd en ligt het accent nu op enablement. Technologie moet de business ondersteunen in plaats van dicteren hoe processen verlopen. BizDevOps (of DevOps 2.0) is daar een van de resultaten van.

Agile

Met BizDevOps haal je de silo’s tussen afdelingen weg. Je begint met het samen in kaart brengen van de business-requirements. Die zijn het uitgangspunt voor het vervolg. Op die manier zorg je ervoor dat wat ontwikkeld wordt, optimaal aansluit bij wat de organisatie nodig heeft. BizDevOps gaat hand in hand met agile werken. Daarbij is er sprake van het opdelen van de vereiste werkzaamheden in kleine delen. Een team werkt hieraan in sprints van enkele weken. Bij Traxion hanteren we normaal gesproken sprints van twee weken. Aan het eind van elke sprint wordt functionaliteit opgeleverd en bekijken we met alle stakeholders of die functionaliteit aansluit bij wat nodig is.

Voordelen

Deze aanpak biedt verschillende voordelen. Om te beginnen is er veel meer transparantie over inhoud en voortgang van een project. Bij de traditionele waterval-aanpak kon een ontwikkelteam na maanden met een applicatie komen, waarvan dan pas duidelijk werd of deze wel of niet aansloot bij wat de business nodig had. Als dat niet het geval was, waren de keuzes opnieuw beginnen – met alle kosten van dien – of een suboptimale applicatie in gebruik nemen. Daarnaast draagt agile werken bij aan een betere kwaliteit van de opgeleverde functionaliteit, omdat er continu controle is op het ontwikkelproces.

Voor IAM-projecten speelt mee dat een organisatie met een BizDevOps-aanpak beter kan prioriteren met het oog op security-risico’s. Dankzij een agile aanpak kun je de meest urgente issues met betrekking tot IAM als eerste aanpakken, wat bijdraagt aan meer en betere veiligheid van data en systemen. Dat is belangrijk nu de wereld met de dag digitaler wordt.

Over de auteurs
  • Stefan Smulders

    Stefan Smulders is a security consultant at Traxion, provider of Identity Centric Security Services in the Netherlands and Belgium with over 130 highly qualified professionals. Traxion is part of Swiss IT Security Group.

Confidental Infomation