Privacyverklaring

Via onze websites www.traxion.com en www.workattraxion.com kunnen privacy gevoelige gegevens of persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt. Traxion vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Privacyverklaring

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG. Dit houdt onder meer in dat wij duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via onze privacyverklaring.

  • onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij gaan ervan uit dat wanneer u uw persoonsgegevens bij ons achterlaat, u ons toestemming geeft om deze gegevens te verwerken;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter beschikking te stellen voor inzage, correctie of verwijdering;
  • wij verwijderen uw persoonsgegevens op uw verzoek. U kunt contact opnemen met ons algemene nummer en vragen naar de HR-administratie.

Traxion is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan deze aandachtig te lezen.

 

Uw gegevens bekijken en wijzigen

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage in en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Traxion
Koeweistraat 4d
4181 CD Waardenburg
+31(0)418653883
info@traxion.com

Confidental Infomation