Privacyverklaring

Privacyverklaring

Via onze websites www.traxion.com en www.werkenbijtraxion.com kunnen privacy gevoelige gegevens of persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt. Traxion vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Privacyverklaring

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG. Dit houdt onder meer in dat wij: duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;

  • onze verzameling van persoonlijke gegevens beperken tot alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij gaan ervan uit dat wanneer u uw persoonsgegevens bij ons achterlaat, u ons toestemming geeft om deze gegevens te verwerken;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter beschikking te stellen voor inzage, correctie of verwijdering;
  • wij verwijderen uw persoonsgegevens op uw verzoek. U kunt contact opnemen met ons algemene nummer en vragen naar de HR-administratie.

Traxion is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden u aan deze aandachtig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-09-2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten kunt u bepaalde gegevens bij ons achterlaten. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden verstrekt, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat deze aan ons worden verstrekt ter verwerking.

Registratie

Voor bepaalde onderdelen van onze dienstverlening (op www.werkenbijtraxion.com) moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door u verstrekte persoonsgegevens via de door u gekozen gebruikersnaam. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet iedere keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij contact met u kunnen opnemen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en om u een overzicht te kunnen geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen .

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Bij vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Toegangsportaal

Met onze portal (op www.werkenbijtraxion.com) krijgt u toegang tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, specificeren en wijzigen.

Advertentie

Naast de informatie op onze website kunnen wij u informeren over onze nieuwe producten en diensten: – per e-mail – via social media – per telefoon. U heeft te allen tijde het recht om de communicatie via e-mail en/of social media te beëindigen.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en verwerken van deze.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet. Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Verder hebben wij Google niet toegestaan ​​de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Ten slotte anonimiseren we de IP-adressen.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • Toegang tot persoonsgegevens op www.werkenbijtraxion.com is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord
  • We gebruiken beveiligde verbindingen (TLS – Transport Layer Security) die alle informatie tussen u en onze website beschermen wanneer u persoonlijke gegevens invoert
  • We houden logboeken bij van alle verzoeken om persoonlijke gegevens
  • Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw gegevens bekijken en wijzigen

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage in en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Traxion
Koeweistraat 4d
4181 CD Waardenburg
+31(0)418653883
info@traxion.com

Confidental Infomation