Data Leak Prevention

Data Leak Prevention

Data Leak Prevention (DLP) technologie helpt de organisatie om uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie binnen de bedrijfsgrenzen te houden en (on)bewust informatieverlies te beperken.

Data Leak Prevention

Terug in controle

Met DLP technologie bent u in staat om uw informatiedocumenten te controleren en te kenmerken op bepaalde inhoud (bijvoorbeeld burgerservicenummer) en vervolgens regels af te dwingen.

Informatie is voor elke organisatie een onmisbaar productiemiddel. Om de continuïteit van de organisatie te kunnen waarborgen moeten we zuinig zijn op alle informatie die in een organisatie aanwezig is. De tendens heden ten dage is dat er via allerlei wegen informatie verloren gaat door toedoen van onbewuste acties of door bewuste pogingen van derden.

Preventief

Op basis van de kenmerken die toegekend zijn aan de documenten is het opslaan op ongeoorloofde media of het doorsturen naar externe ontvangers niet mogelijk. Hierdoor neemt de kans op dataverlies aanzienlijk af. Stel dat een vertrouwelijk document met privacy of financiële bedrijfsgegevens is gekenmerkt als ‘Alleen voor Intern gebruik’, dan is het niet mogelijk om het document op bijvoorbeeld een USB-stick te plaatsen. De regels kunt u zelf bepalen.

Detectie

Met behulp van de DLP technologie kan de informatie op basis van content binnen uw dataopslag geanalyseerd worden. Dit verschaft u inzicht in waar uw vertrouwelijk informatie zich bevindt. Ook kunt u met de DLP technologie zien welke policy-overtredingen er plaatsvinden of plaatsgevonden hebben. Hierop kunt uw vervolgens desgewenst preventieve acties ondernemen om de dataverliesrisico’s tot een minimum te beperken.

Bewustzijn & opleiding

Zowel de preventieve als detectiekenmerken van de DLP technologie maken een betere bewustwording van de dataproblematiek bij de werknemers mogelijk. Het voor werknemers inzichtelijk maken van bijvoorbeeld policy-inhoud en incidentrapportages werkt ook preventief, vooral bij onbewust informatieverlies.

DLP voor uw organisatie?

DLP is uiteindelijk een organisatiebrede technologie die ingebed wordt in de reeds aanwezige (beveiligings-) middelen, van netwerkswitch tot firewall. Het is een zeer krachtig middel dat bijvoorbeeld geïntegreerd met federatief IRM tot een hoog beveiligingsniveau in complexe ketenorganisaties leidt.

DLP is geen simpel doosje dat neergezet wordt, maar als DLP goed ingepast wordt in het geheel van beveiligingstechnologie, dan is het een onmisbare schakel.

Meer informatie?

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over Data Leak Protection, neem dan contact met ons op. Wij delen graag onze visie en ervaring rondom dit dataverliesvraagstuk.

Contact
Confidental Infomation