Information Protection and Control

Information Protection and Control

Steeds meer organisaties staan toegang tot informatie toe voor gebruikers, partners en samenwerkingsverbanden via internet, zoals thuiswerken en mobiele apparatuur.

Information Protection and Control

Vervagen van de gecontroleerde bedrijfsgrenzen

Door het vervagen van de gecontroleerde bedrijfsgrenzen en het publieke internet en al haar bedreigingen zal elk bedrijf ooit geconfronteerd worden met dataverlies of datadiefstal in enige vorm. Oorzaken hiervan kunnen divers zijn, bijvoorbeeld door onbewust gedrag en activiteiten, of door cybercriminaliteit. De juiste preventieve maatregelen kunnen er voor zorgen dat het risico afneemt. De gevolgschade wordt beperkt waardoor de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd blijft.

Dataverlies

Dataverlies van kritieke bedrijfsinformatie waarmee onbevoegden voordeel kunnen behalen, zoals privacy gevoelige informatie, financiële bedrijfsgegevens, intellectueel eigendom kan verstrekkende gevolgen hebben op de organisatie in de vorm van omzetverlies, consumentenvertrouwen en reputatieschade.

Information protection and control

Information Protection and Control is een passende maatregel voor het voorkomen van dataverlies. Niet alleen het controleren en het bewaken van toegang voor individuen tot de bedrijfsinformatie maar ook het toevoegen van een extra laag van bescherming op de informatie zelf is noodzakelijk.

Information Protection Services

De Traxion Information Protection diensten kenmerken zich door het integratie-aspect van mens, proces en technologie. Hierbij staat de informatiestrategie van de organisatie voorop om te zorgen voor een optimale synergie. 

Information Protection and Control voor uw organisatie?

Information Protection and Control voor uw organisatie?

Door de jarenlange ervaring van Traxion binnen de fundamentele IAM materie en de Traxion Information Protection dienstverlening bent u verzekerd van een integraal passende totaaloplossing waarmee u uw kostenbare bedrijfsinformatie veilig kunt stellen en het risico met betrekking tot dataverlies kunt verminderen.

Wilt u meer informatie over Traxion Information Protection, neem dan contact met ons op. Wij delen graag onze visie en ervaring en adviseren u graag rondom dit vraagstuk.

Contact

De mensen van Traxion waar wij mee werken zijn zonder uitzondering goed in hun vak. Het zijn jonge enthousiaste professionals met een hoog kennisniveau. Ze kunnen niet alleen al onze vragen beantwoorden, maar geven ook een goede onderbouwing van hun adviezen. Dat geeft veel vertrouwen in ons partnership met Traxion.

André Crone - Architect I Eneco
Confidental Infomation