(C)ISO as a Service

(C)ISO as a Service

Voor flexibele (be)sturing van informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging, tegenwoordig steeds vaker cyber security genoemd, is niet meer weg te denken uit organisaties. Organisaties willen en moeten vandaag de dag beschikken over voldoende kennis, capaciteit en organisatiestructuur om het brede palet aan uitdagingen aan te kunnen. Alleen een afgewogen inzet van informatiebeveiliging minimaliseert de risico’s zonder een belemmering voor het zakendoen te vormen. 

(C)ISO as a Service

Ervaren CISO’s

De inzet van ervaren CISO’s (Corporate of Chief Information Security Officer) en ISO’s (Information of IT Security Officer) die in staat zijn de taal van de betrokken partijen te spreken is de basis voor een gedegen aanpak van informatiebeveiliging. Deze functionarissen ondersteunen deze partijen, zoals interne stakeholders of externe leveranciers, bij de realisatie van een weerbare organisatie.

Er ligt een grote marktdruk op ervaren CISO’s en ISO’s: het domein is breed en een goede (C)ISO moet daardoor het schaap met de vijf poten zijn. Daarnaast ontwikkelt het vakgebied snel, waardoor de specialisten zich moeten blijven ontwikkelen.

Traxion heeft het antwoord op deze realiteit met onze (C)ISO as a Service dienstverlening. Onze CISO’s en ISO’s worden op basis van uw behoefte flexibel ingezet. Hierbij zorgen wij voor de specialist die uw organisatie nodig heeft. Een vakman met inhoudelijke deskundigheid alsook bekwaamheid om verandering naar een weerbare organisatie te realiseren.

Wanneer schakelt u Traxion in?

  • Uw organisatie is niet groot genoeg om fulltime een eigen, vaste CISO of ISO te hebben.
  • Uw organisatie heeft ondersteuning nodig om te groeien naar een hogere digitale weerbaarheid.
  • De tijd van uw huidige CISO of ISO gaat in de praktijk vooral op aan het blussen van brandjes.
  • Uw organisatie heeft behoefte aan ondersteuning op specifiek onderwerp.

CISO

De CISO werkt op strategisch en tactisch niveau. Dit betekent dat deze functionaris inzicht en overzicht heeft van de digitale weerbaarheid van de organisatie. Daarmee is hij/zij een gesprekspartner voor de directie of het bestuur.  

Door het opstellen van plannen en beleid kan de CISO invulling geven aan het realiseren en borgen van cyber security. Hierbij functioneert de CISO als opdrachtgever of adviseur van projecten, of als controleur op de uitvoerende organisatie. 

ISO

De ISO kan werkzaam zijn verschillende niveaus. Op tactisch niveau kan de ISO als inhoudelijk specialist acteren en adviseren. Onze ISO’s nemen een decentrale verantwoordelijkheid in het invullen van het overkoepelend beleid.  

Vanuit operationeel perspectief kan de ISO meewerken om bijvoorbeeld security monitoring in te regelen of een awareness programma te organiseren.  

In het dagelijkse werk heeft de ISO veelvuldig contact met de CISO. 

Ciso as a Service levert u de volgende voordelen op

Met (C)ISO as a Service garandeert Traxion u van een specialist die flexibel inzetbaar is op basis van een SLA (Service Level Agreement). De CISO’s en ISO’s van Traxion maken deel uit van een pool van collega’s die onderling hun kennis over het vakgebied uitwisselen. Naast kennis en bekwaamheid, beschikken onze experts over zelf-ontwikkelde methodieken en templates. Deze zijn gebaseerd op de industrie-standaarden en -best practises.  

  • De CISO is onmiddellijk inzetbaar en bezit direct de juiste kennis en vaardigheden van bewezen methodes en standaarden.
  • Deze persoon heeft toegang tot specialistische kennis middels het brede portfolio van Traxion.
  • De CISO maakt informatiebeveiliging inzichtelijk, (be)grijpbaar – ook voor niet-specialisten – en daarmee bestuurbaar.
  • Traxion zorgt voor vervanging bij ziekte, verlof of vertrek.
  • De schaalbaarheid van deze functie is geborgd door de achterliggende organisatie.

Onze flyer vertelt u meer over CISO as a Service

Meer informatie?

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Contact

Onze keuze om met Traxion te werken is zeker de juiste geweest. Zij hebben bewezen echt de Identiy & Access Management specialisten te zijn.

Nico Geerts - CISM, Architecture advisor I Informatica J. Van Breda & Co
Confidental Infomation