Access Control

Access Control

Access Control (ook wel afgekort tot ACL) omvat het controleren van de toegang tot ruimtes, systemen, processen en/of informatie. De toegangscontrole gebeurt aan de hand van een autorisatiemodel of een combinatie van autorisatiemodellen.

Access Control

Authorisatie vindt vaak plaats aan de hand van een van de volgende modellen:

Risk-based authenticatie
Bij Risk-based authenticatie worden karakteristieken in kaart gebracht en gewogen waarmee bepaald wordt welke authenticatiemiddelen er minimaal nodig zijn voordat een gebruiker toegang krijgt tot de gewenste informatie.
Lees meer

Attribute Based authenticatie
Attribute Based Access Control (ABAC) is een logische toegangscontrolemethode, op basis van attributen van de aanvrager, informatie, actie en context van de aanvraag.
Lees meer

Role based authenticatie
Role based Access Control (RBAC) is een toegangscontrolemethode op basis van de rol van de aanvrager.
Lees meer

Vaak wordt een combinatie van verschillende authorisatiemodellen gebruikt

Vaak wordt een combinatie van verschillende authorisatiemodellen gebruikt

Lees meer in de diverse blogs over toegangscontrole.

Lees onze blogs

Traxion zet regelmatig een stapje extra voor ons.

Ed de Vries - Manager Infrastructuur Beheer I Hogeschool Utrecht
Confidental Infomation