GDPR (Recruitment) privacy statement

GDPR (Recruitment) privacy statement

Dit deel van het privacybeleid is van toepassing op sollicitanten bij een van de bedrijven van de SITS-groep. Dit is alleen van toepassing voor zover deze sollicitanten persoonsgegevens aan ons doorgeven als onderdeel van de sollicitatieprocedure, bijvoorbeeld een sollicitatie op papier, e-mail, contactformulieren met bijlagen of via het Greenhouse sollicitantenportaal. Sollicitatiedocumenten die op papier worden ingediend, worden gescand en opgeslagen in Greenhouse; de papieren documenten worden vervolgens conform de wetgeving inzake gegevensbescherming verwijderd via een shredder of een gecertificeerde dienstverlener of teruggestuurd naar de kandidaten. Via e-mail verstuurde sollicitatiedocumenten worden opgeslagen in Greenhouse; de e-mails worden vervolgens gewist.

Jouw persoonsgegevens worden door ons alleen verwerkt om jouw sollicitatie te verwerken en/of in het kader van de talentpool. De verwerking van uw sollicitatie omvat ook, indien nodig, het gebruik van uw gegevens om u per e-mail en/of post en/of telefoon te contacteren. Recruiters, aanwervingsmanagers en interviewers hebben toegang tot uw documenten. Een andere vorm van verwerking vindt anoniem plaats met het oog op het meten van het succes van vacatures en de gebruikte technische sollicitatiekanalen, alsmede anoniem met betrekking tot de vaardigheden van sollicitanten.

Voor zover u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, geldt Art. 6 (1) lit. a GDPR als rechtsgrondslag. Dit is met name het geval in het kader van de talentpool. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, dient Art. 6 (1) lit. b GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van pre-contractuele maatregelen.

De gegevens worden verwerkt met behulp van systemen van Greenhouse Software, Inc. een bedrijf gevestigd in de VS. De SITS Group heeft hiervoor een contract gesloten met Greenhouse op basis van de EU-standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeenkomstig artikel 46 GDPR en heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens adequaat te beschermen. De gegevens worden uitsluitend op Europese servers opgeslagen. De overdracht van de door u ingevoerde gegevens alsmede de meegestuurde bestandsbijlagen vindt plaats via een transportbeveiligde verbinding. Indien u meer gedetailleerde informatie wenst over het gebruik van de kas als Amerikaanse dienstverlener, kunt u contact met ons opnemen via: datenschutz@it-sec.de.

De verwijdering van de opgeslagen persoonsgegevens van de sollicitant vindt automatisch plaats op zijn vroegst na 4 weken, maar uiterlijk na 5 jaar, vanaf de datum waarop de sollicitant is meegedeeld dat de functie niet door hem zal worden vervuld en geen andere wettelijke voorschriften hiermee in strijd zijn. De termijn vloeit voort uit de wettelijke voorschriften van de respectieve landen voor de gelijke behandeling van sollicitanten.

Als u toestemming hebt gegeven om in de talentenpool te worden opgenomen, worden uw gegevens maximaal 1 jaar in ons systeem opgeslagen om bij voorbaat in aanmerking te komen voor toekomstige vacatures. In dit kader gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om contact met u op te nemen per e-mail en/of post en/of telefoon.

Wanneer u buiten ons sollicitatieportaal om, per post, e-mail of via een bureau sollicitatiedocumenten verstuurt, ontvangt u een samenvatting van dit privacybeleid samen met een bevestiging van ontvangst van uw sollicitatie of uiterlijk bij een negatieve reactie van onze kant. In deze gevallen verwerken wij de gegevens van de sollicitant in ons Greenhouse-sollicitatieportaal, tenzij u in het kader van uw e-mail uitdrukkelijk bezwaar maakt hiertegen.

Confidental Infomation