Identity Analytics

Identity Analytics

Een goede toepassing van Identity en Access Management binnen een organisatie is meer dan alleen maar de juiste tool en een correcte inrichting van een IAM organisatie en governance model.

Identity Analytics

IAM is immers afhankelijk van de informatie welke de basis biedt voor de processen, systemen en handelingen binnen deze context. Klopt de informatie niet, dan kan de rest nog zo optimaal ingericht zijn, het resultaat zal echter nooit goed zijn. We spreken dan ook van: “Garbage in leads to garbage out”.

Informatie waar IAM om draait

De informatie waar IAM als het ware op draait, is onder andere:

  • De beschikbare identiteitsinformatie in de diverse bronsystemen.
  • De organisatorische inrichting van een bedrijf en de plek van de identiteiten hierbinnen.
  • De regels die bepalen welke automatische acties voortkomen uit deze informatie.
  • De rechten van medewerkers en identiteiten.

Traxion Identity Analytics

De kwaliteit van informatie waar IAM als ware om draait is niet altijd even duidelijk, maar wel essentieel. Het doel van Identity Analytics is om door middel van een grondige analyse van de beschikbare informatie te bepalen welke acties er uitgezet dienen te worden om deze data “goed” te krijgen. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar of de informatie zelf correct en tijdig is, maar ook of de processen eromheen efficiënt, effectief en veilig zijn. Als je immers het maximale uit je IAM systeem wilt halen, ben je compleet afhankelijk van deze informatie en processen.

Analyse

De analyse vindt plaats door onze ervaren consultants. Deze consultants weten precies waar de kernuitdagingen zitten en weten met gerichte vragen snel tot de kernproblemen te komen. Op basis van een snelle scan wordt niet alleen duidelijk wat de kwaliteit is van de informatie welke gebruikt wordt, maar juist ook welke stappen genomen dienen te worden om deze kwaliteit te verbeteren.

Identity Analytics voor uw organisatie?

Identity Analytics voor uw organisatie?

Hebt u twijfels over de kwaliteit van de data welke de levensader is van uw Identity en Access Management? Neem contact op met Traxion om te kijken waarin wij mogelijk kunnen ondersteunen.

Contact

Traxion scoort zeer hoog op onder andere know-how, aanpak, reactiesnelheid en meedenken.

Koen Ayels - Hoofd ICT I Aquafin
Confidental Infomation